ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

A Case Report: Cushing’s Disease Presenting with Polycythemia and Venous Thromboembolism
Polisitemi ve Venöz Tromboemboli ile Başvuran Bir Cushing Hastalığı Vakası
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

We present the case of a woman with Cushing’s disease who had originally received a diagnosis of primary polycythemia. Her major complaints were headache, weakness, and blushing of the face. She had been admitted to another hospital about 6 months previously for same symptoms, and she received a diagnosis of polycythemia vera. Before planned bone marrow aspiration and biopsy could be performed, the patient developed a popliteal vein thrombosis; heterozygotic mutation of factor V Leiden (1691 GA) had been identified. She was admitted to our hospital for bone marrow biopsy. Considering her physical examination and medical history which revealed facial plethora, moon-face, supraclavicular fullness, central obesity, purple striae at her abdomen, shoulder, and thighs, in addition to frontal balding, acne, hirsutism and infertility, she was evaluated for possible Cushing’s disease. A diagnosis of Cushing’s disease was made. Her haematological situation and clinical symptoms resolved after she underwent hypophysectomy for Cushing’s disease. Cushing’s disease is a possible cause of secondary erythrocytosis. Venous thrombosis can occur during the course of both Cushing’s syndrome and primary polycythemias. It is important to exclude such secondary causes of polycythemia before making a final diagnosis. Turk Jem 2012; 16: 43-5

ÖZET

Primer polisitemi tanısı ile izlenirken Cushing Hastalığı tanısı alan bir vaka sunulmaktadır. Başlıca yakınmaları başağrısı, güçsüzlük, yüzde kızarma olan hasta, 6 ay önce aynı şikayetlerle başka bir hastaneye başvurduğunda polisitemia vera tanısı almış. Kemik iliği biyopsisi planlandığı sırada popliteal ven trombozu gelişen hastada heterozigot faktör V Leiden (1691 GA) mutasyonu tespit edilmiş. Antitrombotik tedavi verilen hasta, yapılamayan kemik iliği biyopsisini yaptırmak üzere hastanemize başvurdu. Öyküsünde infertilite nedeniyle de takip edildiği öğrenilen hastanın, fizik muayenesinde fasiyal pletora, aydede yüzü, supraklaviküler dolgunluk, santral obezite, karın, omuzlar ve uyluklarda mor strialar, frontal saç dökülmesi, akne ve hirşutizm mevcuttu. Hastaya hipofizer Cushing Hastalığı tanısı kondu. Hematolojik ve klinik tablosunda hipofizektomi sonrası düzelme gözlendi. Cushing, muhtemel sekonder eritrositoz nedenlerindendir. Venöz tromboemboli, hem Cushing Sendromu hem de primer polisitemilere eşlik edebilir. Tanı koyulurken sekonder nedenleri dışlamak önemlidir. Türk Jem 2012; 16: 43-5