ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Parathyroid Adenoma Complicated with Severe Hypercalcemia, Encephalopathy and Pancreatitis
Ciddi Hiperkalsemi, Ensefalopati ve Pankreatit ile Komplike Olmuş Paratiroid Adenomu
Received Date : 25 Aug 2014
Accepted Date : 05 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2754 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Primary hyperparathyroidism is the most frequent cause of hypercalcemia in adults. Primary hyperparathyroidism generally leads to mild-moderate hypercalcemia. Severe hypercalcemia in these cases is rare. Coexistence of severe hypercalcemia and hypercalcemic encephalopathy is very unusual with very limited number of reported cases. Our case is a 50-year-old female who presented to the emergency department with the complaints of nausea and severe abdominal pain. Her serum calcium level was 19.7 mg/dL (8.8-10.2 mg/dL) and her PTH level was 73.5 ng/dL (15-65) on presentation. After her hospitalization, she was treated with saline infusions and furosemide, however, her calcium level increased to 22.4 mg/dL. Her calcium levels were also refractory to subcutaneous calcitonin 200 mg twice a day and zoledronic acid 4 mg. Ultrasonography of the neck revealed a 3.2x2.7x4.6 cm mass suspicious for a left parathyroid adenoma hardly being distinguished from a left thyroid nodule. Considering her general situation getting worse despite maximum medical treatment, she underwent an emergency parathyroidectomy and total thyroidectomy. Early postoperatively, the patient’s general condition deteriorated reaching a precoma state. Cranial computed tomography (CT) at this point revealed periventricular ischemia compatible with metabolic encephalopathy. During the follow-up postoperatively, the patient’s serum calcium levels normalized eventually requiring active vitamin D and calcium pills and she no longer had symptoms of encephalopathy. The pathology specimen was reported as a parathyroid neoplasm compatible with atypical parathyroid adenoma. Although mild-moderate hypercalcemia is frequent in primary hyperparathyroidism, it should be noted that it can be severe and refractory to maximum medical treatment requiring emergency surgical intervention. In addition, not being one of the most frequent reasons, severe hypercalcemia due to primary hyperparathyroidism should be considered as an important cause of metabolic encephalopathy. Turk Jem 2015; 19: 105-108

ÖZET

Erişkinlerde hiperkalseminin en sık görülen sebebi primer hiperparatiroididir. Primer hiperparatiroidinin yol açtığı kalsiyum yüksekliği genellikle ılımlıdır. Bu olgularda ciddi hiperkalsemi seyrektir. Bu olgularda ciddi hiperkalsemi ile birlikte hiperkalsemik ensefalopati birlikteliği seyrek görülmekte olup sınırlı sayıda olgu sunumu literatürde bildirilmiştir. Elli yaşındaki kadın olgumuz bulantı ve ciddi karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurusunda serum kalsiyum düzeyi 19,7 mg/dL (8,8-10,2 mg/dL) ve serum PTH düzeyi 73,5 (13-65) ng/dL olarak saptandı. Hastaneye yatışının ardından serum fizyolojik infüzyonu ve furosemid tedavisine rağmen kalsiyum düzeyi 22,4 mg/dL’ye kadar yükseldi. Kalsitonin günde 2 kez 200 mg subkutan ve zoledronik asit 4 mg intravenöz verilmesi sonrası da yanıt alınamadı. Boyun ultrasonografisinde sol lob inferiorunda tiroid nodülünden zor ayrılabilen ve paratiroid ile uyumlu olabilecek 3,2x2,7x4,6 cm kitle izlendi. Genel durumunun tedaviye rağmen bozulması üzerine acil total tiroidektomi ve sol paratiroidektomi operasyonuna alındı. Erken post op dönemde iyice genel durumu bozulan hastada bu aşamada pre koma hali mevcut olup çekin kranial BT metabolik ensefalopati ile uyumlu olan periventriküler iskemi olarak raporlandı. Post op takibinde serum kalsiyum düzeyleri tedricen düşen hastanın zaman içerisinde hipokalsemik seyretmesi üzerine aktif vitamin D ve kalsiyum preparatı tedaviye eklendi. Ensefalopati bulguları tamamen kayboldu. Bu esnada raporlanan patoloji incelemesi paratiroid adenomu ile uyumlu saptandı.

Primer hiperparatiroidi olgularında genellikle ılımlı hiperkalsemi görülmesine rağmen bazen acil cerrahi girişim gerektiren malign hiperkalsemiye de yol açabileceği bu olgu sunumunda görülmüştür. Primer hiperparatiroidine bağlı hiperkalsemi ayrıca metabolik ensefalopatinin önemli sebeplerinden bir tanesidir. Turk Jem 2015; 19: 105-108