ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Papillary Thyroid Carcinoma with Primary Hyperparathyroidism: A Report of Two Cases and a Brief Literature Review
Primer Hiperparatiroidizme Eşlik Eden Papiller Tiroid Karsinomu Vakası: 2 Vaka ve Literatürün Kısa Derlemesi
Doi: 10.4274/Tjem.2237 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Coexistence of medullary thyroid carcinoma and primary hyperparathyroidism (PHPT) is well described, however, the association of non-medullary thyroid cancer and PHPT is less recognized. Herein, we report two patients with PHPT and papillary thyroid carcinoma (PTC). Although no definitive data showing increased prevalence of non-medullary thyroid cancer in patients with parathyroid adenomas, possible coexistence of these two conditions should be borne in mind in preoperative evaluation. Turk Jem 2013; 17: 12-4

ÖZET

Medüller tiroit kanseri ve primer hiperparatiroidi birlikteliği oldukça iyi bilinmesine rağmen, medüller dışı tiroit kanserleriyle birlikte hiperparatiroidizmin görülmesi daha az karşılaşılan ve tanınan bir durumdur. Biz burada primer hiperparatiroidili, ve papiller tiroit kanserli iki olgumuzu sunacağız. Paratiroid adenomlarına sahip hastalarda medüller dışı tiroit kanseri riskinin arttığını gösteren bir bilgi olmasa da, bu iki hastalığın bir arada bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Türk Jem 2013; 17: 12-4