ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Papillary Thyroid Carcinoma in a Hemiagenetic Thyroid Gland: A Case Report
Hemiagenetik Tiroid Bezinde Gelişen Tiroid Papiller Kanser: Olgu Sunumu
Received Date : 15 Jul 2015
Accepted Date : 29 Dec 2015
Doi: 10.4274/tjem.3221 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Thyroid hemiagenesis is a rare congenital pathology and it is secondary to a defect which occurs during embryonic development of the thyroid tissue. Usually, diagnosis is incidentally made by imaging study of the neck or during diagnosis of a related thyroid gland disease. Absence of the left lobe is observed in near all cases, but involvement of the right lobe has also been reported in the literature, albeit very rare. Although true prevalence is not known, the reported prevalence ranges from 1/1900 to 1/2675. Presence of thyroid nodules, subacute thyroiditis, Hashimoto’s thyroiditis and Grave’s disease in thyroid hemiagenesis has previously been reported in the literature. Combination of thyroid papillary cancer and thyroid hemiagenesis is rarely reported. In this report, we present the case of papillary cancer in a solitary nodule in a hemiagenetic thyroid gland in a patient with Hashimoto’s thyroiditis and treatment modalities thereof.

ÖZET

Tiroid hemiagenezisi nadir rastlanan konjenital bir patolojidir ve tiroid dokusunun embriyonik gelişimi sırasında oluşan defekte bağlı görülür. Tanı sıklıkla rastlantısal olarak boyuna ait bir görüntüleme veya ilişkili bir tiroid bezi hastalığının tanısı sırasında konmaktadır. Sol lobun yokluğu olguların neredeyse tamamında gözlenir ancak çok nadir olarak sağ lobun etkilendiği de literatürde tanımlanmıştır. Gerçek prevalansı bilinememekle beraber görülme sıklığı 1/1900 ile 1/2675 arasında bildirilmiştir. Hemiagenetik tiroid bezinde, tiroid nodülleri, adenom, subakut tiroidit, Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığı daha önceden literatürde yer almıştır. Tiroid papiller kanser ve tiroid bezi hemiagenezisi birlikteliği ise çok daha nadir tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda, Hashimoto tiroiditi olan bir olgu da hemiagenetik tiroid bezinde gelişen tek nodülde saptanan papiller kanser ve tedavi modalitelerini sunduk.