REVIEW

Papillary Thyroid Carcinoma and RET/PTC Oncogenes - Review
Papillary Thyroid Carcinoma and RET/PTC Oncogenes - Review
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
As in the whole world, there is also increasing prevalence of Papillary Thyroid cancer (PTC) in our Country. Activation of cellular oncogenes plays a major role in this increasing prevalence. Rearrangement of the RET gene, also known as RET/PTC rearrangement, is the most common genetic alteration identified to date in thyroid papillary carcinomas. The highest RET/PTC prevalence has been reported as 87% in Belarus after Chernobyl. The genetic changes made important effects not only on etiology and but also sometimes on prognosis. Many factors such as geographical differences, radiation, age and genetic differences are effective on these mutations. In particular RET/PTC-1 appears to be associated with PTC of classical and diffuse sclerosing morphology and RET/PTC3 with solid variant morphology. RET/PTC3 is associated with poorer prognosis and more aggressive tumor behavior and may well be a marker for radiation-induced carcinoma, particularly in children. Ret oncoproteins that are expressed in thyroid carcinomas represent possible targets for therapeutic intervention. Such features suggest the possibility of using specific tyrosine kinase inhibitors to block the Ret oncoproteins signaling. Turk Jem 2007; 11: 114-8
Key words: Papillary thyroid carcinoma, RET/PTC

Özet
Tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de son yıllarda giderek artan Papiller Tiroid Kanser (PTC) prevalansı vardır. Artan bu prevalansda hücresel onkojenlerin aktivasyonu ön planda gelmektedir. Bu konuda yapılan genetik araştırmalarda RET reseptör tirozin kinaz (TK) mutasyonları en çok saptanan mutasyonlardır. Bunlar arasında en çok görülen RET/PTC1 ve RET/PTC3’dür. Günümüze dek saptanan en yüksek RET/PTC prevelansı %87 ile Çernobil sonrası Belarus’dan bildirilmiştir. Oluşan bu genetik değişiklikler etiyolojide önemli olduğu gibi, çelişkili olmakla beraber prognoz üzerine de önemli etkileri vardır. Bu mutasyonun oluşmasında coğrafi farklılıklar, radyasyon, yaş ve genetik gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Oluşan RET/PTC onkoproteinini hedef alan yeni ilaçlar preklinik olarak denenmektedir. Bu RET onkoproteinin sinyalinin spesifik tirozin kinaz inhibitörleri ile bloklanması fikrinden doğmuştur. Anahtar Kelimeler: Tiroid Papiller Kanseri, RET/PTC. Turk Jem 2007; 11: 114-8
Anahtar kelimeler: Tiroid Papiller Kanseri, RET/PTC

ÖZET

Abstract
As in the whole world, there is also increasing prevalence of Papillary Thyroid cancer (PTC) in our Country. Activation of cellular oncogenes plays a major role in this increasing prevalence. Rearrangement of the RET gene, also known as RET/PTC rearrangement, is the most common genetic alteration identified to date in thyroid papillary carcinomas. The highest RET/PTC prevalence has been reported as 87% in Belarus after Chernobyl. The genetic changes made important effects not only on etiology and but also sometimes on prognosis. Many factors such as geographical differences, radiation, age and genetic differences are effective on these mutations. In particular RET/PTC-1 appears to be associated with PTC of classical and diffuse sclerosing morphology and RET/PTC3 with solid variant morphology. RET/PTC3 is associated with poorer prognosis and more aggressive tumor behavior and may well be a marker for radiation-induced carcinoma, particularly in children. Ret oncoproteins that are expressed in thyroid carcinomas represent possible targets for therapeutic intervention. Such features suggest the possibility of using specific tyrosine kinase inhibitors to block the Ret oncoproteins signaling. Turk Jem 2007; 11: 114-8
Key words: Papillary thyroid carcinoma, RET/PTC

Özet
Tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de son yıllarda giderek artan Papiller Tiroid Kanser (PTC) prevalansı vardır. Artan bu prevalansda hücresel onkojenlerin aktivasyonu ön planda gelmektedir. Bu konuda yapılan genetik araştırmalarda RET reseptör tirozin kinaz (TK) mutasyonları en çok saptanan mutasyonlardır. Bunlar arasında en çok görülen RET/PTC1 ve RET/PTC3’dür. Günümüze dek saptanan en yüksek RET/PTC prevelansı %87 ile Çernobil sonrası Belarus’dan bildirilmiştir. Oluşan bu genetik değişiklikler etiyolojide önemli olduğu gibi, çelişkili olmakla beraber prognoz üzerine de önemli etkileri vardır. Bu mutasyonun oluşmasında coğrafi farklılıklar, radyasyon, yaş ve genetik gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Oluşan RET/PTC onkoproteinini hedef alan yeni ilaçlar preklinik olarak denenmektedir. Bu RET onkoproteinin sinyalinin spesifik tirozin kinaz inhibitörleri ile bloklanması fikrinden doğmuştur. Anahtar Kelimeler: Tiroid Papiller Kanseri, RET/PTC. Turk Jem 2007; 11: 114-8
Anahtar kelimeler: Tiroid Papiller Kanseri, RET/PTC