CASE REPORT

Papillary Carcinoma Incidentally Found in Graves’ Disease: A Case Report
Graves Hastalığında Rastlantısal Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
Doi: 10.4274/Tjem.2036 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Graves' disease is a benign disease and may be treated with anti-thyroid drugs, surgery or radioactive iodine. Patients with Graves' disease who have thyroid nodules should be evaluated more carefully due to the high risk of malignancy. In the absence of thyroid nodules found by ultrasound or palpation during follow-up, postoperative detection of papillary carcinoma is astonishing for doctors and the patients. Here, we present a patient with Graves’ disease resistant to medical treatment who was postoperatively diagnosed with papillary carcinoma despite the absence of any palpable nodule. Turk Jem 2012; 16: 102-4

ÖZET

Benign bir hastalık olan Graves hastalığı anti-tiroid ilaç, cerrahi veya radyoaktif iyot ile tedavi edilebilir. Graves hastalığında tedavi sırasında hastada nodül saptanırsa malignite riskinin yüksek olması nedeniyle bu nodüllerin daha dikkatli değerlendirilmesi gereklidir. Hastanın izleminde ultrason veya palpasyonda tiroidde nodül saptanmayıp postoperatif papiller karsinom saptanması hekim ve hasta için şaşırtıcı olmaktadır. Biz tıbbi tedaviye dirençli Graves hastasını baştan nodül olmadığı halde postoperatif papiller karsinom çıkması nedeniyle sunmak istedik. Türk Jem 2012; 16: 102-4