ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Papillary Carcinoma Arising in Struma Ovarii
Struma Ovariiden Kaynaklanan Papiller Karsinoma
Received Date : 17 Oct 2014
Accepted Date : 29 Jan 2015
Doi: 10.4274/tjem.2849 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Struma ovarii, which is classified as benign or malignant, is a mature ovarian teratoma consisting mainly of the thyroid tissue. Here, we present the case of malign struma ovarii in a patient with right adnexal mass. In a 53-year-old female, who was referred to our hospital with pelvic pain, abdominopelvic imaging revealed a cystic lesion measuring 15x14 cm in diameter in the right adnexa. Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy were performed. Microscopic evaluation revealed a 1.5x1x0.5 cm papillary carcinoma focus in frozen sections of the mural nodule which was observed inside the cyst. Following the surgical procedure, the patient’s TSH levels were kept low by thyroxine treatment, and it was decided to follow the patient by annual measurement of thyroglobulin levels and pelvic imaging. There is not a common consensus on optimal treatment of malignant struma ovarii. Treatment options depend on cases or case series. Turk Jem 2015; 19: 112-114

ÖZET

Struma ovarii esas olarak matür tiroid dokusundan oluşur. Benign veya malign olarak sınıflandırılır. Sağ adneksiyal kitle ile başvuran bir malign struma ovarii olgusunu sunmaktayız. Pelvik ağrı şikayeti ile hastanemize başvuran 53 yaşındaki kadın hastanın abdominopelvik görüntülemesi, sağ adneksiyal alanda 15x14 cm çapında kistik lezyonun varlığını göstermekteydi. Total abdominal histerektomi ve bilateral salfingo-ooferektomi yapıldı. Mikroskobik değerlendirmede, kist içinde gözlenen mural nodülde 1,5x1x0,5 cm papiller karsinoma odağı gözlendi. Cerrahiyi takiben tiroksin tedavisi ile TSH düzeyi suprese edildi ve hastanın yıllık olarak pelvik görüntüleme ve tiroglobulin düzeyleri ile izlenmesine karar verildi. Malign struma ovariinin optimal tedavisi hakkında ortak bir görüş yoktur. Tedavi seçenekleri vaka veya vaka serilerine dayanmaktadır. Turk Jem 2015; 19: 112-114