ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Panhypopituitarism Due to Hemochromatosis
Hemokromatozise Bağlı Panhipopituitarizm
Doi: 10.4274/Tjem.2037 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Hemochromatosis is an iron storage disease. Panhypopituitarism is a clinical condition in which the anterior pituitary hormones are deficient. Herein, we report a rare case of panhypopituitarism due to hemochromatosis. Turk Jem 2013; 17: 125-6

ÖZET

Hemokromatozis bir demir depo hastalığıdır. Panhipopituitarizm ise ön pituiter bez hormonlarının yetersiz olduğu klinik durumdur. Bu yazıda hemokromatozise bağlı panhipopituitarizmli nadir bir olgu bildirilmiştir. Turk Jem 2013; 17: 125-6