ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Ocular Myasthenia Gravis, Hashimoto’s Thyroiditis, Iron Deficiency Anemia, and Reactive Hypoglycemia - Case Report
Ocular Myasthenia Gravis, Hashimoto’s Thyroiditis, Iron Deficiency Anemia, and Reactive Hypoglycemia - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Myasthenia gravis (MG) may occur in association with other organ- specific or nonspecific autoimmune diseases. In our study, we present a patient with ocular myasthenia, Hashimoto’s thyroiditis, and iron deficiency anemia who later developed reactive hypoglycemia. A 25-year-old woman with complaints of fluctuating extraocular muscle weakness, ptosis, and diplopia was examined. MG, type I (ocular MG), was confirmed by an elevated titer of anti-acetylcholine receptor antibodies in serum (7 nmol/l, normal <0.6) and positive edrophonium test. Nerve conduction studies, needle electromyography, repetitive stimulation tests, and mediasten MRI were normal. The coexistence of Hashimoto's thyroiditis was diagnosed by the presence of a diffuse thyroid enlargement, elevated titers of anti-thyroglobulin antibodies (211.8 IU/ml, normal 0-115), thyroid peroxidase antibodies (356.4 IU/ml, normal 0-34), thyroid stimulating hormone (8.21 uIU/ml, normal 0.27-4.2), and a decreased titer of free-T4 (1.03ng/dl normal 1.8-4.6). Diplopia and ptosis have regressed with 180 mg/day pyridostigmine bromide. On her follow-up period, 8 months later, reactive hypoglycemia has been diagnosed. The coexistence of myastenia gravis, Hashimoto’s thyroiditis and reactive hypoglycemia was not found in the literature. We should take into consideration the association and the importance of recognizing and treating these pathologies in myastenia gravis. Turk Jem 2009; 13: 31-3
Key words: Myasthenia gravis, Hashimoto’s thyroiditis, hypoglycemia

Özet
Myastenia gravis (MG) diğer organ spesifik veya nonspesifik otoimmun hastalıklar ile birliktelik gösterebilir. Çalışmamızda oküler myasteni, Hashimoto tiroiditi ve demir eksikliği anemisi olup daha sonra reaktif hipoglisemi gelişen hastayı sunmaktayız. Fluktuasyon gösteren ekstraoküler kas güçsüzlüğü, pitoz ve diplopi şikayetleri olan 25 yaşındaki bayan hasta incelendi.  Artmış serum antiasetilkolin reseptör antikor titresi (7 nmol/l, normal <0.6) ve  edrophonium testinin pozitif olarak saptanması ile MG tip 1 (oküler myasteni) tanısı konuldu. Sinir ileti çalışması, iğne EMG, repetetif sinir uyarımı ve mediaten MRI tetkikleri normal idi. Difüz tiroid genişlemesi ile anti-tiroglobulin antikor (211.8 IU/ml, normal 0-115),  tiroid peroxidase antikor  (356.4 IU/ml, normal 0-34) ve tiroid stimulan hormon (8.21 uIU/ml, normal 0.27-4.2) düzeylerinin yüksekliği ve  serbest T4 (1.03ng/dl normal 1.8-4.6) düzeyinin  düşük olması ile  Hashimoto tiroiditinin eşlik ettiği saptandı. Diplopi ve pitoz  180 mg/gün piridostigmine bromide ile geriledi. Takip döneminde 8 ay sonra reaktif hipoglisemi saptandı. Myastenia gravis, Hashimoto thyroiditi, demir eksikliği anemisi ve  reaktif hipoglisemi birlikteliği literatürde  bulunamamıştır.  Myastenia gravis olan hastalarda bu patolojilerin  birlite olabileceği, tanınmaları ve tedavi edilmelerinin önemi göz önüne alınmalıdır.  Türk Jem 2009; 13: 31-3
Anahtar kelimeler: Myastenia gravis, Hashimoto tiroiditi, hipoglisemi

ÖZET

Abstract
Myasthenia gravis (MG) may occur in association with other organ- specific or nonspecific autoimmune diseases. In our study, we present a patient with ocular myasthenia, Hashimoto’s thyroiditis, and iron deficiency anemia who later developed reactive hypoglycemia. A 25-year-old woman with complaints of fluctuating extraocular muscle weakness, ptosis, and diplopia was examined. MG, type I (ocular MG), was confirmed by an elevated titer of anti-acetylcholine receptor antibodies in serum (7 nmol/l, normal <0.6) and positive edrophonium test. Nerve conduction studies, needle electromyography, repetitive stimulation tests, and mediasten MRI were normal. The coexistence of Hashimoto's thyroiditis was diagnosed by the presence of a diffuse thyroid enlargement, elevated titers of anti-thyroglobulin antibodies (211.8 IU/ml, normal 0-115), thyroid peroxidase antibodies (356.4 IU/ml, normal 0-34), thyroid stimulating hormone (8.21 uIU/ml, normal 0.27-4.2), and a decreased titer of free-T4 (1.03ng/dl normal 1.8-4.6). Diplopia and ptosis have regressed with 180 mg/day pyridostigmine bromide. On her follow-up period, 8 months later, reactive hypoglycemia has been diagnosed. The coexistence of myastenia gravis, Hashimoto’s thyroiditis and reactive hypoglycemia was not found in the literature. We should take into consideration the association and the importance of recognizing and treating these pathologies in myastenia gravis. Turk Jem 2009; 13: 31-3
Key words: Myasthenia gravis, Hashimoto’s thyroiditis, hypoglycemia

Özet
Myastenia gravis (MG) diğer organ spesifik veya nonspesifik otoimmun hastalıklar ile birliktelik gösterebilir. Çalışmamızda oküler myasteni, Hashimoto tiroiditi ve demir eksikliği anemisi olup daha sonra reaktif hipoglisemi gelişen hastayı sunmaktayız. Fluktuasyon gösteren ekstraoküler kas güçsüzlüğü, pitoz ve diplopi şikayetleri olan 25 yaşındaki bayan hasta incelendi.  Artmış serum antiasetilkolin reseptör antikor titresi (7 nmol/l, normal <0.6) ve  edrophonium testinin pozitif olarak saptanması ile MG tip 1 (oküler myasteni) tanısı konuldu. Sinir ileti çalışması, iğne EMG, repetetif sinir uyarımı ve mediaten MRI tetkikleri normal idi. Difüz tiroid genişlemesi ile anti-tiroglobulin antikor (211.8 IU/ml, normal 0-115),  tiroid peroxidase antikor  (356.4 IU/ml, normal 0-34) ve tiroid stimulan hormon (8.21 uIU/ml, normal 0.27-4.2) düzeylerinin yüksekliği ve  serbest T4 (1.03ng/dl normal 1.8-4.6) düzeyinin  düşük olması ile  Hashimoto tiroiditinin eşlik ettiği saptandı. Diplopi ve pitoz  180 mg/gün piridostigmine bromide ile geriledi. Takip döneminde 8 ay sonra reaktif hipoglisemi saptandı. Myastenia gravis, Hashimoto thyroiditi, demir eksikliği anemisi ve  reaktif hipoglisemi birlikteliği literatürde  bulunamamıştır.  Myastenia gravis olan hastalarda bu patolojilerin  birlite olabileceği, tanınmaları ve tedavi edilmelerinin önemi göz önüne alınmalıdır.  Türk Jem 2009; 13: 31-3
Anahtar kelimeler: Myastenia gravis, Hashimoto tiroiditi, hipoglisemi