ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Obezitede Trombosit Fonksiyonları
Obezitede Trombosit Fonksiyonları
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Trombozisi etkileyen homeostatik ve fibrinolitik faktörler kardiyovasküler risk için önemlidir. Aynı zamanda bu faktörler, obezitede kardiyovasküler olayların gelişiminde ilgilidir. Çalışmaya 40 obez ve 40 normal sağlıklı kadın alınmıştır. Her iki gruba 30-60 yaş arası kadın seçilmiştir. Obez olarak değerlendirilen grubun Beden Kitle İndeksi (BKİ) 32.2±3.1 kg/m 2’dir. Vakaların kanları, önce standart asit dekstrozla muamele edilerek koagülasyon engellenmiştir. Trombosit fonksiyonları, Hematoloji Laboratuarında Agregometer ile değerlendirilmiştir. Trombosit agregasyonu için PAP-4CD Bio- Data kullanılmıştır.
Trombosit fonksiyonları açısından obez ve normal grup arasında istatiksel anlamlılık saptanmamıştır. Adenozin difosfat (ADP) ile trombosit agregasyonu obez grupta %71.30±9.90, normallerde %74.70±5.60 (p>0.05), epinefrin ile agregasyon obezlerde %67.40±12.05, normallerde %66.50±8.00 (p=0.7) ve kollajenle agregasyon obezlerde %70.10±5.50, normallerde %69.40±6.60 (p>0.05) saptanmıştır. Ristostetin ile trombosit agregasyonu gözlenmemiştir.
Obezlerde trombosit fonksiyonlarının normallerden farklı olmadığı görülmüştür. Obezlerde ADP, kollajen, epinefrin veya ristostetin ile trombosit agregasyonu artmamıştır. Trombotik olayların gelişmesinde başka faktörlerin dikkate alınması gereklidir.
Keywords: Obezite, trombosit fonksiyonu

ÖZET

Summary

Trombozisi etkileyen homeostatik ve fibrinolitik faktörler kardiyovasküler risk için önemlidir. Aynı zamanda bu faktörler, obezitede kardiyovasküler olayların gelişiminde ilgilidir. Çalışmaya 40 obez ve 40 normal sağlıklı kadın alınmıştır. Her iki gruba 30-60 yaş arası kadın seçilmiştir. Obez olarak değerlendirilen grubun Beden Kitle İndeksi (BKİ) 32.2±3.1 kg/m 2’dir. Vakaların kanları, önce standart asit dekstrozla muamele edilerek koagülasyon engellenmiştir. Trombosit fonksiyonları, Hematoloji Laboratuarında Agregometer ile değerlendirilmiştir. Trombosit agregasyonu için PAP-4CD Bio- Data kullanılmıştır.
Trombosit fonksiyonları açısından obez ve normal grup arasında istatiksel anlamlılık saptanmamıştır. Adenozin difosfat (ADP) ile trombosit agregasyonu obez grupta %71.30±9.90, normallerde %74.70±5.60 (p>0.05), epinefrin ile agregasyon obezlerde %67.40±12.05, normallerde %66.50±8.00 (p=0.7) ve kollajenle agregasyon obezlerde %70.10±5.50, normallerde %69.40±6.60 (p>0.05) saptanmıştır. Ristostetin ile trombosit agregasyonu gözlenmemiştir.
Obezlerde trombosit fonksiyonlarının normallerden farklı olmadığı görülmüştür. Obezlerde ADP, kollajen, epinefrin veya ristostetin ile trombosit agregasyonu artmamıştır. Trombotik olayların gelişmesinde başka faktörlerin dikkate alınması gereklidir.
Keywords: Obezite, trombosit fonksiyonu