ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Obezitede Sibutramin Kullanımıyla Serbest Yağ Asidi Düzeyleri
Obezitede Sibutramin Kullanımıyla Serbest Yağ Asidi Düzeyleri
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Yapılan çalışmalarda; sibutramin kullanımının kilo vermeyi kolaylaştırdığı, kilo alımını azalttığı, hiperinsülinemiyi azalttığı ve serbest yağ asidi konsantrasyonunda değişikli ğe neden olduğu saptanmıştır [1,2]. Bu çalışmada amaç; obez bireylerde sibutramin kullanımıyla serbest yağ asidi düzeylerindeki değişikliği göstermektir.
Çalışmaya beden kitle indeksi (BKİ) 30-40 kg/m2 arasında değişen 40 obez kadın alınmıştır. Tüm vakalara günlük almaları gereken kalori ihtiyacının 500 kcal altında beslenme diyeti önerilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 20 obez kadına beslenme öğütlerinin yanında 12 hafta süreyle 10 mg/gün sibutramin verilmiştir. Diğer 20 hastaya tıbbi beslenme öğütlerinin yanında herhangi bir ilaç verilmemiştir. Başlangıçta ve 12. haftanın sonunda plazma serbest yağ asidi ölçümleri yapılmıştır.
Ortalama BKİ’i, sadece diyet alan grupta 32.5±1.89’ten 31.5±2.01’e değişmiştir. Ancak diyet ile birlikte sibutramin tedavisi altında olan grupta 33.1±2.11’den 30±2.03’e azalmıştır. Ortalama plazma serbest yağ asidi düzeyi, ilaç verilmeyen grupta 1890±505.76 mmol/L’den 1991±503.90 mmol/L’e değişirken, ilaç verilen obezlerde 1737.70±520.58mmol/L’den 1591.65±511.35mmol/L’ye gerilemiştir (p<0.05).
Çalışmada sibutramin kullanımıyla kilo kaybı sağlandığı gibi serbest yağ asidi düzeylerinde de azalma sağlanmıştır.
Keywords: Serbest yağ asidi, sibutramin

ÖZET

Summary

Yapılan çalışmalarda; sibutramin kullanımının kilo vermeyi kolaylaştırdığı, kilo alımını azalttığı, hiperinsülinemiyi azalttığı ve serbest yağ asidi konsantrasyonunda değişikli ğe neden olduğu saptanmıştır [1,2]. Bu çalışmada amaç; obez bireylerde sibutramin kullanımıyla serbest yağ asidi düzeylerindeki değişikliği göstermektir.
Çalışmaya beden kitle indeksi (BKİ) 30-40 kg/m2 arasında değişen 40 obez kadın alınmıştır. Tüm vakalara günlük almaları gereken kalori ihtiyacının 500 kcal altında beslenme diyeti önerilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 20 obez kadına beslenme öğütlerinin yanında 12 hafta süreyle 10 mg/gün sibutramin verilmiştir. Diğer 20 hastaya tıbbi beslenme öğütlerinin yanında herhangi bir ilaç verilmemiştir. Başlangıçta ve 12. haftanın sonunda plazma serbest yağ asidi ölçümleri yapılmıştır.
Ortalama BKİ’i, sadece diyet alan grupta 32.5±1.89’ten 31.5±2.01’e değişmiştir. Ancak diyet ile birlikte sibutramin tedavisi altında olan grupta 33.1±2.11’den 30±2.03’e azalmıştır. Ortalama plazma serbest yağ asidi düzeyi, ilaç verilmeyen grupta 1890±505.76 mmol/L’den 1991±503.90 mmol/L’e değişirken, ilaç verilen obezlerde 1737.70±520.58mmol/L’den 1591.65±511.35mmol/L’ye gerilemiştir (p<0.05).
Çalışmada sibutramin kullanımıyla kilo kaybı sağlandığı gibi serbest yağ asidi düzeylerinde de azalma sağlanmıştır.
Keywords: Serbest yağ asidi, sibutramin