ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Obez Tip 2 Diabetik Hastalarda Simvastatin İle Hiperkolesterolemi Tedavisi İnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonunu Etkilemez
Obez Tip 2 Diabetik Hastalarda Simvastatin İle Hiperkolesterolemi Tedavisi İnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonunu Etkilemez
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Obezite ve tip 2 diabetes mellitus insülin direncinin arttığı iki durumdur. Bu hastalarda koroner kalp hastalığı riski de artmıştır. Koroner kalp hastalığı risk faktörle rinden biri de hiperkolesterolemidir. Obez tip 2 diabetik hastalarda hiperkolesterolemiyi tedavi ederken insülin dir encindeki değişimi tespit etmek amacıyla bu çalışmayı yaptık.
Çalışmamıza hiperkolesterolemisi bulunan 56 tip 2 diabetik obez hasta alındı. Otuzaltı hasta (yaşları 61±16 yıl, vücut kitle indeksi (VKI) 30.5±3.7 kg/m 2, kolesterol 260±31 mg/dl) simvastatin grubuna ve 20 hasta (yaşları 60±12 yıl, VKI 30.4±4.1 kg/m 2, kolesterol 256±32 mg/dl) plasebo grubuna alındı. Yirmi dört hafta süren çalışmada günde 10 mg oral simvastatin tedavisi başlamadan önce ve bu süre sonunda 12 saat açlık sonrası glikolize hemoglobin (HbA1c), glisemi, insülin, kolesterol, HDL ve LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri tespit edildi. İnsülin direnci (ID) ve beta hücre fonksiyonu (Bhf) homeostasis model (HOMA) ile hesaplandı. Glisemi regülasyonu amacıyla oral antidiabetik (OAD) ilaç dozunda değişiklik yapılan 25 hasta ayrıca bir grup olarak tekrar değerlendirildiler.
Kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyleri çalışma sonunda istatistiksel anlamlı olarak azalırken ID anlamlı olmayarak azaldı (8.74±16’dan 6.25±5.8’e, p>0.05). Bhf ise arttı (79±79’dan 110±76’7a, p<0.05). ID ve Bhf’ndaki değişikliklerin glisemi regülasyonuna bağlı olduğunu gördük. OAD dozu artırılmayan hastalarda HbA1c (%5.8±0.6’dan %6.9±1.0’a, p<0.05) artarken ID hafif arttı (3.82±2.9’dan 4.91±5.6’ya, p>0.05) ve Bhf azaldı (121±109’dan 104±73’e, p>0.05).
Obez tip 2 di abetik hiperkolesterolemik hastalarımızda insülin direncinin simvastatin tedavisi ile değişmediği ve kolesterol düzeyleri düşürülürken koroner kalp hastalığı riskinde başka mekanizma ile artış olmadığı görüldü.
Keywords: Diabetes mellitus, kolesterol, insülin direnci

ÖZET

Summary

Obezite ve tip 2 diabetes mellitus insülin direncinin arttığı iki durumdur. Bu hastalarda koroner kalp hastalığı riski de artmıştır. Koroner kalp hastalığı risk faktörle rinden biri de hiperkolesterolemidir. Obez tip 2 diabetik hastalarda hiperkolesterolemiyi tedavi ederken insülin dir encindeki değişimi tespit etmek amacıyla bu çalışmayı yaptık.
Çalışmamıza hiperkolesterolemisi bulunan 56 tip 2 diabetik obez hasta alındı. Otuzaltı hasta (yaşları 61±16 yıl, vücut kitle indeksi (VKI) 30.5±3.7 kg/m 2, kolesterol 260±31 mg/dl) simvastatin grubuna ve 20 hasta (yaşları 60±12 yıl, VKI 30.4±4.1 kg/m 2, kolesterol 256±32 mg/dl) plasebo grubuna alındı. Yirmi dört hafta süren çalışmada günde 10 mg oral simvastatin tedavisi başlamadan önce ve bu süre sonunda 12 saat açlık sonrası glikolize hemoglobin (HbA1c), glisemi, insülin, kolesterol, HDL ve LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri tespit edildi. İnsülin direnci (ID) ve beta hücre fonksiyonu (Bhf) homeostasis model (HOMA) ile hesaplandı. Glisemi regülasyonu amacıyla oral antidiabetik (OAD) ilaç dozunda değişiklik yapılan 25 hasta ayrıca bir grup olarak tekrar değerlendirildiler.
Kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyleri çalışma sonunda istatistiksel anlamlı olarak azalırken ID anlamlı olmayarak azaldı (8.74±16’dan 6.25±5.8’e, p>0.05). Bhf ise arttı (79±79’dan 110±76’7a, p<0.05). ID ve Bhf’ndaki değişikliklerin glisemi regülasyonuna bağlı olduğunu gördük. OAD dozu artırılmayan hastalarda HbA1c (%5.8±0.6’dan %6.9±1.0’a, p<0.05) artarken ID hafif arttı (3.82±2.9’dan 4.91±5.6’ya, p>0.05) ve Bhf azaldı (121±109’dan 104±73’e, p>0.05).
Obez tip 2 di abetik hiperkolesterolemik hastalarımızda insülin direncinin simvastatin tedavisi ile değişmediği ve kolesterol düzeyleri düşürülürken koroner kalp hastalığı riskinde başka mekanizma ile artış olmadığı görüldü.
Keywords: Diabetes mellitus, kolesterol, insülin direnci