ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Obez Hastalarda Sibutraminin Kilo Kaybı ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi
Obez Hastalarda Sibutraminin Kilo Kaybı ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Kilo kaybı sağlayan ilaçlar diyete yardımcı olarak önerilmektedirler. Sibutramin, iştah azaltarak kilo kaybı sağlar. Bu çalışmada sibutraminin kilo kaybı ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkinliğini araştırılmıştır. Sibutramin 10 mg/gün ve diyet uygulayan 42 obez hasta (grup S) ile, yaş, cinsiyet, ve beden kitle indeksi (BKİ) eşleştirilmiş, yalnız diyet uygulayan 22 obez hasta (grup D) karşılaştırılmıştır. Her iki grupta, vücut ağırlığı, bel çevresi, BKİ, biyokimyasal parametreler ve kan basınçları tedavi öncesi ve 6 aylık takip sonunda saptanmıştır. Takip sonunda tedavi öncesi değerler ile karşılaştırıldığında, grup S’de vücut ağırlığında (99.84±18.17’ye karşı 91.59±16.23 kg, p<0.001), bel çevresinde (112.14±13.01’e karşı 106.04±11.68 cm, p<0.001), BKİ’nde (40.63±6.11’e karşı 36.86±5.34 kg/m2, p<0.001), total kolesterol düzeyinde (195.42±31.81’e karşı 184.03±31.35 mg/dl, p<0.01), LDL kolesterol düzeyinde (119.26±26.44’e karşı 111.92±27.96 mg/dl, p<0.05), ve ortalama diyastolik kan basıncında (88.43±18.98’e karşı 82.96±12.17 mmHg, p<0.05) anlamlı azalmalar gözlenmiştir. Grup D’de ise çalışma periyodu sonunda aynı parametrelerde anlamlı fark saptanmamıştır. Gruplar arası analiz ise, iki grup arasındaki karşılaştırmada vücut ağırlığındaki (p<0.001), BKİ’ndeki (p<0.01), bel çevresindeki (p<0.01) değişimlerin anlamlı olduğunu, diğer parametrelerdeki değişimlerin ise anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Düşük kalorili diyet ile birlikte verilen günlük 10 mg sibutramin tedavisi, daha fazla kilo kaybı sağlamaktadır; ancak kardiyovasküler risk faktörlerini düzeltmedeki etkisi etkin kilo kaybına bağlı gözükmektedir.
Keywords: Obezite, Sibutramin

ÖZET

Summary

Kilo kaybı sağlayan ilaçlar diyete yardımcı olarak önerilmektedirler. Sibutramin, iştah azaltarak kilo kaybı sağlar. Bu çalışmada sibutraminin kilo kaybı ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkinliğini araştırılmıştır. Sibutramin 10 mg/gün ve diyet uygulayan 42 obez hasta (grup S) ile, yaş, cinsiyet, ve beden kitle indeksi (BKİ) eşleştirilmiş, yalnız diyet uygulayan 22 obez hasta (grup D) karşılaştırılmıştır. Her iki grupta, vücut ağırlığı, bel çevresi, BKİ, biyokimyasal parametreler ve kan basınçları tedavi öncesi ve 6 aylık takip sonunda saptanmıştır. Takip sonunda tedavi öncesi değerler ile karşılaştırıldığında, grup S’de vücut ağırlığında (99.84±18.17’ye karşı 91.59±16.23 kg, p<0.001), bel çevresinde (112.14±13.01’e karşı 106.04±11.68 cm, p<0.001), BKİ’nde (40.63±6.11’e karşı 36.86±5.34 kg/m2, p<0.001), total kolesterol düzeyinde (195.42±31.81’e karşı 184.03±31.35 mg/dl, p<0.01), LDL kolesterol düzeyinde (119.26±26.44’e karşı 111.92±27.96 mg/dl, p<0.05), ve ortalama diyastolik kan basıncında (88.43±18.98’e karşı 82.96±12.17 mmHg, p<0.05) anlamlı azalmalar gözlenmiştir. Grup D’de ise çalışma periyodu sonunda aynı parametrelerde anlamlı fark saptanmamıştır. Gruplar arası analiz ise, iki grup arasındaki karşılaştırmada vücut ağırlığındaki (p<0.001), BKİ’ndeki (p<0.01), bel çevresindeki (p<0.01) değişimlerin anlamlı olduğunu, diğer parametrelerdeki değişimlerin ise anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Düşük kalorili diyet ile birlikte verilen günlük 10 mg sibutramin tedavisi, daha fazla kilo kaybı sağlamaktadır; ancak kardiyovasküler risk faktörlerini düzeltmedeki etkisi etkin kilo kaybına bağlı gözükmektedir.
Keywords: Obezite, Sibutramin