ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Non-diabetik Hastalarda Hiperkolesteroleminin Homa İle Değerlendirilen İnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonuna Etkisi
Non-diabetik Hastalarda Hiperkolesteroleminin Homa İle Değerlendirilen İnsülin Direnci ve Beta Hücre Fonksiyonuna Etkisi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Obezite ile insülin direncinin birlikteliği bilinmektedir. Obez hastalarda hiperkolesterolemi olduğunda insülin direncinde ve beta hücre fonksiyonunda oluşabilecek değişiklikleri tespit etm eyi amaçladık.
Çalışmamızda 208 hasta değerlendirildi (ortalama yaşları 47±13 yıl, vücut kitle indeksi (VKI) 32.1±5.1 kg/m2, kolesterol düzeyi, 219±48 mg/dl, glikolize hemoglobin %5.3±0.5) incelendi. 76 hastanın kolesterol düzeyi <200 mg/dl idi. Glikolize hemoglobin (HbA1c), glisemi, insülin, kolesterol, HDL ve LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini tespit amacıyla 12 saat açlık sonrası kanları alındı. İnsülin direnci (ID) ve beta hücre fonksiyonu (Bhf) homeostasis model (HOMA) ile hesaplandı.
Hiperkolesterolemisi bulunan 132 hastanın total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri kontrol grubundan farklıydı (sırasıyla 248±35 ve 170±23 mg/dl; p<0.0005, 165±32 ve 102±22 mg/dl; p<0.0005, 178±89 ve 114±48 mg/dl; p<0.0005). ID ve Bhf ise hiperkolesterolemi varlığından etkilenmedi. ID 3.5±2.7 ve Bhf 214±158 olurken kontrol grubunda bu değerler 3.7±2.9 p>0.05 ve 219±135 p>0.05 idi. İnsulin direncini etkileyen faktörleri saptamak amacıyla 208 hastada korrelasyonlar incelendiğinde glisemi ile (r= 0.42; p<0.005), VKI ile (r= 0.38 p<0.0005), HbA1c ile (r=0.19 p<0.05 ve trigliserid ile (r=0.26 p<0.0005) korrelasyon saptandı. Bhf ise VKİ (r=0.14 p<0.05) ve glisemi (r=-0.43 p<0.005) ile değişti.
Sonuçlarımız insülin direncinin ve beta hücre fonksiyonunun kolesterol yüksekliği ile değişmediğini, trigliserid değerlerinin ise insülin direncine etki ettiğini göstermiştir.
Keywords: Kolesterol, insülin direnci

ÖZET

Summary

Obezite ile insülin direncinin birlikteliği bilinmektedir. Obez hastalarda hiperkolesterolemi olduğunda insülin direncinde ve beta hücre fonksiyonunda oluşabilecek değişiklikleri tespit etm eyi amaçladık.
Çalışmamızda 208 hasta değerlendirildi (ortalama yaşları 47±13 yıl, vücut kitle indeksi (VKI) 32.1±5.1 kg/m2, kolesterol düzeyi, 219±48 mg/dl, glikolize hemoglobin %5.3±0.5) incelendi. 76 hastanın kolesterol düzeyi <200 mg/dl idi. Glikolize hemoglobin (HbA1c), glisemi, insülin, kolesterol, HDL ve LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini tespit amacıyla 12 saat açlık sonrası kanları alındı. İnsülin direnci (ID) ve beta hücre fonksiyonu (Bhf) homeostasis model (HOMA) ile hesaplandı.
Hiperkolesterolemisi bulunan 132 hastanın total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri kontrol grubundan farklıydı (sırasıyla 248±35 ve 170±23 mg/dl; p<0.0005, 165±32 ve 102±22 mg/dl; p<0.0005, 178±89 ve 114±48 mg/dl; p<0.0005). ID ve Bhf ise hiperkolesterolemi varlığından etkilenmedi. ID 3.5±2.7 ve Bhf 214±158 olurken kontrol grubunda bu değerler 3.7±2.9 p>0.05 ve 219±135 p>0.05 idi. İnsulin direncini etkileyen faktörleri saptamak amacıyla 208 hastada korrelasyonlar incelendiğinde glisemi ile (r= 0.42; p<0.005), VKI ile (r= 0.38 p<0.0005), HbA1c ile (r=0.19 p<0.05 ve trigliserid ile (r=0.26 p<0.0005) korrelasyon saptandı. Bhf ise VKİ (r=0.14 p<0.05) ve glisemi (r=-0.43 p<0.005) ile değişti.
Sonuçlarımız insülin direncinin ve beta hücre fonksiyonunun kolesterol yüksekliği ile değişmediğini, trigliserid değerlerinin ise insülin direncine etki ettiğini göstermiştir.
Keywords: Kolesterol, insülin direnci