REVIEW

Nesfatin–1 As a Novel Appetite-Controlling Peptide: Will Obesity Be History?
İştah Kontrolünde Yeni Bir Peptid Olarak Nesfatin–1: Obezite Tarih mi Olacak?
Received Date : 25 Mar 2013
Accepted Date : 26 Dec 2014
Doi: 10.4274/tjem.2297 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

In this study, we aimed to determine the role of a novel peptide – nesfatin 1- in appetite control and define its anorectic mechanism in order to reveal whether it can be used in fight against obesity. We reviewed the articles in the literature investigating the structure, mechanism of effect and experimental usefulness of nesfatin-1. We entered the word “nesfatin” to medical databases and reviewed the literature. Administration of nesfatin-1 maintains a significant reduce in food intake. Its effectiveness in rats is proven. More and more, new researches are in progress to determine its exact mechanism of effect.  Nesfatin-1 is a satiety agent. However, use of nesfatin-1 as an anti-obesity agent in humans remains an unclarified field and needs further investigations. Turk Jem 2015; 19: 60-64

ÖZET

Biz bu çalışmada yeni bir peptid olan nesfatin-1’in iştah kontrolündeki rolünü belirlemeyi ve obezite ile mücadelede kullanılabilirliğini ortaya koymak üzere anorektik mekanizmasını tanımlamayı hedefledik. Literatürde nesfatin-1’in yapısını, etki mekanizmasını ve deneysel yararlılığını araştıran makaleleri derledik. “Nesfatin” kelimesini tıbbi veritabanlarına girerek literatürü gözden geçirdik. Nesfatin-1 uygulaması yiyecek alımında belirgin bir düşüşe neden olmaktadır. Sıçanlardaki etkinliği ispatlanmıştır. Etki mekanizmasının tam olarak ortaya konulması için yeni çalışmalar artarak devam etmektedir. Nesfatin-1 doygunluk verici bir ajandır. Ne var ki, nesfatin-1’in anti-obezite ajanı olarak insanlarda kullanımı halen belirsiz bir alandır ve ileri çalışmalar gerekmektedir. Turk Jem 2015; 19: 60-64