ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma Masked by Diffuse Parenchymal Calcification
Yaygın Parankimal Kalsifikasyon ile Maskelenmiş Metastatik Papiller Tiroid Karsinomu
Doi: 10.4274/tjem.2102 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

A patient with papillary thyroid carcinoma most commonly presents with a thyroid nodule or cervical lymphadenopathy. The ultrasonographic features of malign nodules are well known by the clinicians. Incidentally diagnosed papillary carcinomas are frequently microcarcinomas and it is believed that these are clinically inconsiderable. Here, we report an unusual case of papillary thyroid carcinoma that a distinct nodule could not be detected on ultrasound due to diffuse intense parenchymal calcification, however, pathologic diagnosis of papillary thyroid carcinoma was established. Turk Jem 2014; 1: 17-18

ÖZET

Papiller tiroid karsinomlu bir hasta genellikle tiroidde nodül veya servikal lenf nodu ile presente olur. Klinisyenler tarafından malign nodüllerin ultrasonografik özellikleri iyi bilinir. Tesadüfen bulunan papiller kanserler sıklıkla mikrokarsinomdur ve bunların klinik olarak önemsiz olduğuna inanılır. Burada biz yaygın parankimal kalsifikasyon nedeni ile ultrasonografik olarak nodül ayırt edilemeyan fakat patolojik olarak metastatik papiller tiroid karsinom tanısı alan bir vaka sunacağız. Turk Jem 2014; 1: 17-18