ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Metabolik Sendromda Peroksizom Proliferator-Aktive Edici Gamma (PPARg) Pro12Ala Genotipinin Sendrom Bileşenlerine Etkisi ve Diyet ile Etkileşimi - Original Makale
Metabolik Sendromda Peroksizom Proliferator-Aktive Edici Gamma (PPARg) Pro12Ala Genotipinin Sendrom Bileşenlerine Etkisi ve Diyet ile Etkileşimi - Original Makale
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Özet
Amaç:
Metabolik sendrom abdominal obezite, insülin direnci, dislipidemi ve hipertansiyon ile karakterize olan kompleks bir hastalıktır. Sendromun, genetik özellikler ile diyet başta olmak üzere çeşitli çevresel etmenlerin etkileşimi sonucu oluştuğu bilinmektedir. Genetik bir farklılık oluşturan peroksizom proliferator-aktive edici gamma (PPARg) genindeki Pro12Ala polimorfizminin metabolik sendrom patogenezinde rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, metabolik sendromlu bireylerde PPARg Pro12Ala genotipine göre sendrom bileşenlerinin dağılımı ve bu dağılımın diyet ile ilişkini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Uluslarası Diyabet Federasyonu (UDF) kriterlerine göre metabolik sendromlu olarak tanımlanan 18-65 yaş arasında, 150 birey katılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde, katılımcıların fizik muayeneleri yapılmış, antropometrik ölçümleri alınmış, beslenme durumları değerlendirilmiş, biyokimyasal ve genetik analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Polimorfizmin örneklemde görülme sıklığı %14 (%1,3 AlaAla homozigot and %12,7 AlaPro heterozigot) olarak saptanmıştır. UDF’ in metabolik sendrom bileşeni olarak kabul ettiği abdominal obezite, bozulmuş glukoz toleransı, plazma yüksek trigliserid düzeyi, plazma düşük HDL kolesterol düzeyi ve yüksek kan basıncının görülme sıklıklarının PPARg genotipine göre dağılımları incelendiğinde, bu bileşenlerin dağılımlarının PPARg genotipine göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Ayrıca PPARg genotipinin diyet enerji ve makro besin öğelerine karşı oluşturulan cevabı etkilemediği gösterilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar PPARg Pro12Ala polimorfizmi ile metabolik sendromun ilişki olduğunu ve polimorfizmin diyete karşı oluşturulan cevabı etkilediğini ileri süren hipotezleri desteklememektedir. Türk Jem 2010; 14: 54-9
Anahtar kelimeler: Metabolik sendrom, PPARg Pro12Ala polimorfizmi, diyet

Abstract
Objective:
Metabolic syndrome is a highly prevalent complex disorder characterized by abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia and hypertension. It occurs as a result of the interaction between genetic susceptibility and environmental factors, in particular, diet. The pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARg), which generates a genetic diversity has been proposed to act in the pathogenesis of metabolic syndrome. The objectives of this study were to verify whether PPARg Pro12Ala polymorphism modulates the prevalence of the components of metabolic syndrome and whether dietary intake interacts with the polymorphism to modulate the features of syndrome.
Materials and Methods: A total of 150 subjects (aged 18-65) diagnosed as having metabolic syndrome according to the International Diabetes Federation (IDF) criteria participated in the study. All subjects underwent a clinical, anthropometrical, biochemical and nutritional assessment and analysis of Pro12Ala polymorphism of PPARg at the Department of Nutrition and Dietetics and Department of Endocrinology - Metabolism, Hacettepe University.
Results: The polymorphism was detected in 14% of the study population (1.3% - AlaAla homozygote and 12.7% - AlaPro heterozygote). The prevalence of any of the syndrome components defined by IDF did not differ significantly with PPARg genotype. In addition, no association was found between dietary intake and prevalence of metabolic syndrome components modified by PPARg Pro12Ala genotype.
Conclusion: Our results suggest that PPARg Pro12Ala polymorphism is not associated with the metabolic syndrome components and cannot modulate the association between dietary intake and components of the metabolic syndrome. Turk Jem 2010; 14: 54-9
Key words: Metabolic syndrome, PPARg Pro12Ala polymorphism, diet

ÖZET

Özet
Amaç:
Metabolik sendrom abdominal obezite, insülin direnci, dislipidemi ve hipertansiyon ile karakterize olan kompleks bir hastalıktır. Sendromun, genetik özellikler ile diyet başta olmak üzere çeşitli çevresel etmenlerin etkileşimi sonucu oluştuğu bilinmektedir. Genetik bir farklılık oluşturan peroksizom proliferator-aktive edici gamma (PPARg) genindeki Pro12Ala polimorfizminin metabolik sendrom patogenezinde rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, metabolik sendromlu bireylerde PPARg Pro12Ala genotipine göre sendrom bileşenlerinin dağılımı ve bu dağılımın diyet ile ilişkini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Uluslarası Diyabet Federasyonu (UDF) kriterlerine göre metabolik sendromlu olarak tanımlanan 18-65 yaş arasında, 150 birey katılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde, katılımcıların fizik muayeneleri yapılmış, antropometrik ölçümleri alınmış, beslenme durumları değerlendirilmiş, biyokimyasal ve genetik analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Polimorfizmin örneklemde görülme sıklığı %14 (%1,3 AlaAla homozigot and %12,7 AlaPro heterozigot) olarak saptanmıştır. UDF’ in metabolik sendrom bileşeni olarak kabul ettiği abdominal obezite, bozulmuş glukoz toleransı, plazma yüksek trigliserid düzeyi, plazma düşük HDL kolesterol düzeyi ve yüksek kan basıncının görülme sıklıklarının PPARg genotipine göre dağılımları incelendiğinde, bu bileşenlerin dağılımlarının PPARg genotipine göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Ayrıca PPARg genotipinin diyet enerji ve makro besin öğelerine karşı oluşturulan cevabı etkilemediği gösterilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar PPARg Pro12Ala polimorfizmi ile metabolik sendromun ilişki olduğunu ve polimorfizmin diyete karşı oluşturulan cevabı etkilediğini ileri süren hipotezleri desteklememektedir. Türk Jem 2010; 14: 54-9
Anahtar kelimeler: Metabolik sendrom, PPARg Pro12Ala polimorfizmi, diyet

Abstract
Objective:
Metabolic syndrome is a highly prevalent complex disorder characterized by abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia and hypertension. It occurs as a result of the interaction between genetic susceptibility and environmental factors, in particular, diet. The pro12Ala polymorphism of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARg), which generates a genetic diversity has been proposed to act in the pathogenesis of metabolic syndrome. The objectives of this study were to verify whether PPARg Pro12Ala polymorphism modulates the prevalence of the components of metabolic syndrome and whether dietary intake interacts with the polymorphism to modulate the features of syndrome.
Materials and Methods: A total of 150 subjects (aged 18-65) diagnosed as having metabolic syndrome according to the International Diabetes Federation (IDF) criteria participated in the study. All subjects underwent a clinical, anthropometrical, biochemical and nutritional assessment and analysis of Pro12Ala polymorphism of PPARg at the Department of Nutrition and Dietetics and Department of Endocrinology - Metabolism, Hacettepe University.
Results: The polymorphism was detected in 14% of the study population (1.3% - AlaAla homozygote and 12.7% - AlaPro heterozygote). The prevalence of any of the syndrome components defined by IDF did not differ significantly with PPARg genotype. In addition, no association was found between dietary intake and prevalence of metabolic syndrome components modified by PPARg Pro12Ala genotype.
Conclusion: Our results suggest that PPARg Pro12Ala polymorphism is not associated with the metabolic syndrome components and cannot modulate the association between dietary intake and components of the metabolic syndrome. Turk Jem 2010; 14: 54-9
Key words: Metabolic syndrome, PPARg Pro12Ala polymorphism, diet