ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Melkersson-Rosenthal Syndrome and Hashimoto’s Thyroiditis: A Case Report - Case Report
Melkersson-Rosenthal Syndrome and Hashimoto’s Thyroiditis: A Case Report - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Melkersson described a syndrome that consists of peripheral facial palsy and swelling of the lips. Its classical form is characterized by recurrent paralysis of the facial nerve, swelling of one or both lips, and lingua plicata (also defined as “scrotal tongue” or “fissured tongue”). In our case, rheumatoid arthritis, Parkinson’s disease, Hashimoto’s thyroiditis, hypertension and pleural effusion were found together with MRS. Whether it is only a co-incidence or there is a causal relationship between MRS and these disorders, especially rheumatoid arthritis and Hashimoto’s thyroiditis, merits further investigation. Turk Jem 2009; 13: 40-2
Key words: Melkersson-Rosenthal Syndrome, Rheumatoid Arthritis, Hashimoto’s Thyroiditis

Özet
Melkersson sendromu, periferik fasial paralizisi ve dudaklarda şişlik ile karakterize bir sendromdur. Klasik olarak, tekrarlayan fasial sinir paralizisi, tek ya da iki dudağın birden şişmesi ve dilin pilikasyon göstermesi şeklinde karşımıza çıkar. Bizim olgumuzda,  Melkersson-Rosenthal sendromunun, Parkinson hastalığı, Hashimoto tiroiditi, hipertansiyon ve plevral effüzyonla birlikteliği vardı. Bu hastalıkların tesadüfen birlikteliği olabileceği gibi özellikle romatoid artrit ve Hashimoto tiroditinin nedensel birlikteliğini açıklamak için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Jem 2009; 13: 40-2
Anahtar kelimeler: Melkersson-Rosenthal Sendromu, Romatoid Artrit, Hashimoto Tiroiditi

ÖZET

Abstract
Melkersson described a syndrome that consists of peripheral facial palsy and swelling of the lips. Its classical form is characterized by recurrent paralysis of the facial nerve, swelling of one or both lips, and lingua plicata (also defined as “scrotal tongue” or “fissured tongue”). In our case, rheumatoid arthritis, Parkinson’s disease, Hashimoto’s thyroiditis, hypertension and pleural effusion were found together with MRS. Whether it is only a co-incidence or there is a causal relationship between MRS and these disorders, especially rheumatoid arthritis and Hashimoto’s thyroiditis, merits further investigation. Turk Jem 2009; 13: 40-2
Key words: Melkersson-Rosenthal Syndrome, Rheumatoid Arthritis, Hashimoto’s Thyroiditis

Özet
Melkersson sendromu, periferik fasial paralizisi ve dudaklarda şişlik ile karakterize bir sendromdur. Klasik olarak, tekrarlayan fasial sinir paralizisi, tek ya da iki dudağın birden şişmesi ve dilin pilikasyon göstermesi şeklinde karşımıza çıkar. Bizim olgumuzda,  Melkersson-Rosenthal sendromunun, Parkinson hastalığı, Hashimoto tiroiditi, hipertansiyon ve plevral effüzyonla birlikteliği vardı. Bu hastalıkların tesadüfen birlikteliği olabileceği gibi özellikle romatoid artrit ve Hashimoto tiroditinin nedensel birlikteliğini açıklamak için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Jem 2009; 13: 40-2
Anahtar kelimeler: Melkersson-Rosenthal Sendromu, Romatoid Artrit, Hashimoto Tiroiditi