REVIEW

Measurement of Thyroglobulin Levels in Fine-Needle Aspiration Samples of Lymph Nodes
Lenf Nodu İnce İğne Aspirasyon Örneklerinde Tiroglobulin Ölçümü
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Either recurrence or regional metastasis of differentiated thyroid carcinomas is often observed in cervical lymph nodes. Consequently, cytologic evaluation accompanied by fine-needle aspiration biopsy is applied to most of the suspected lymph nodes. Considering insufficient cellularity, poor sampling or the lack of competence of the cytologist, 20-50% of samples remain undiagnosed. Measurement of thyroglobulin levels in fine-needle aspiration washouts may help to resolve these challenging issues. Turk Jem 2011; 15: 13-5

 

 


 

Özet

Diferansiye tiroid karsinomu rekürrensi veya bölgesel metastazı sıklıkla servikal lenf nodlarına olmaktadır. Sonuç olarak da çoğu şüpheli lenf nodlarına ince iğne aspirasyon biyopsi işlemi eşliğinde sitolojik değerlendirme uygulanır. Yetersiz sellülarite, yetersiz örnekleme veya sitoloğun deneyimi hesaba katıldığında %20-50 örneklemede tanı konamaz. İnce iğne aspirasyon örneklerinde Tg ölçümü bu sorunlara çözüm olabilir.  Türk Jem 2011; 15: 13-5


 

ÖZET