ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Markedly Elevated Troponin in Diabetic Ketoacidosis without Acute Coronary Syndrome
Diyabetik Ketoasidozda Akut Koroner Sendrom Olmaksızın Belirgin Troponin Yüksekliği
Received Date : 26 Jan 2015
Accepted Date : 21 Jul 2015
Doi: 10.4274/tjem.2997 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Troponin gives excellent accuracy in the identification of myocardial necrosis, however, it may elevate also in a series of non-atherosclerotic heart diseases. We report the case of a 58-year-old woman with diabetic ketoacidosis (DKA). She had markedly increased levels (90 fold) of cardiac biomarkers (troponin I and CK-MB) and initial electrocardiography changes compatible with myocardial infarction. She had normal a coronary angiogram. This case shows that nonspecific myocardial injury may occur in DKA with the findings mimicking myocardial infarction including increased level of cardiac biomarkers and electrocardiography changes.

ÖZET

Troponin miyokard hasarını göstermekte mükemmel doğruluğa sahiptir, ancak troponinin bazı non-aterosklerotik kalp hastalıklarında da yükselebildiği bilinmektedir. Biz 58 yaşında diyabetik ketoasidozlu bir kadın olguyu sunmak istiyoruz. Hastanın elektrokardiyografik değişiklikleri miyokard infarktüsü ile uyumluydu ve kardiyak belirteçleri (troponin I ve CK-MB) belirgin derecede (90 kat) yüksekti. Koroner anjiyografisi normal saptandı. Bu olgu bize diyabetik ketoasidozda, elektrokardiyografik değişikliği ve kardiyak belirteç yüksekliği ile miyokard infarktusunu taklit eden nonspesifik miyokard hasarının ortaya çıkabilecegini göstermektedir.