CASE REPORT

Macroorchidism in a Patient with FSH-Secreting Pituitary Macroadenoma
FSH Salgılayan Hipofiz Makroadenomlu Bir Hastada Makroorşidizm
Doi: 10.4274/Tjem.2077 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Follicle-stimulating hormone-secreting pituitary macroadenoma (FSHoma) is a very rare and usually asymptomatic entity. FSHoma can clinically present as ovarian hyperstimulation syndrome in female patients, but symptoms and clinical signs are usually not observed in males. An increase in testicular volume has been reported in male patients with FSHoma. In some male patients, the first finding may be macroorchidism. A 20-year-old male patient presented to our clinic due to enlarged testes (testicular volume: 45 cc). Scrotal ultrasonography showed macroorchidism. Tests required to determine the etiology of macroorchidism showed that the patient had an elevated FSH concentration. Macroadenoma was diagnosed based on pituitary magnetic resonance imaging. FSHoma was suspected and transsphenoidal resection was performed. Pathology test results indicated FSHoma. The present case shows that FSHoma is very rare and that it can present in association with macroorchidism in male patients. Turk Jem 2012; 16: 95-8

ÖZET

Folikül-uyarıcı hormon salgılayan hipofiz adenomu (FSHoma) çok nadirdir ve genellikle asemptomatiktir. Kadın hastalarda ovaryan hiperstimülasyon sendromuna benzer tabloya neden olabilmektedir. Fakat, erkek hastalarda genellikle herhangi bir semptom ve klinik belirti görülmez. FSHoma'lı erkeklerde testiküler hacimde artış görülebileceği bildirilmiştir. Hastalarda nadiren ilk bulgu makroorşidizm olabilmektedir. Yirmi yaşında erkek hasta, testislerinde büyüme olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın testikuler hacmi 45 cc idi. Skrotal ultrasonografide makroorşidizm saptandı. Hastanın makroorşidizm etiyoloji araştırılmak üzere istenen tetkiklerinde FSH konsantrasyonu yüksek olarak bulundu. Hipofiz manyetik rezonans görüntülemesinde makroadenom saptandı. Hastada FSHoma düşünüldü ve transsfenoidal rezeksiyon yapıldı. Patoloji sonucu FSHoma olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, FSHoma çok nadir görülmektedir ve erkek hastalarda nadiren makroorşidizm ile karşımıza çıkmaktadır. Türk Jem 2012; 16: 95-8