ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Levels of Thyroid Autoantibodies in Patients with Graves’ Disease and Graves’ Ophtalmopathy - Original Article
Levels of Thyroid Autoantibodies in Patients with Graves’ Disease and Graves’ Ophtalmopathy - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
Previous studies in patients with Graves’ disease (GD) and Graves’ ophtalmopathy (GO) have focused mainly on the levels of TSH-receptor antibodies (TRAb). Our aim was to investigate the levels of TRAb, thyroid peroxidase (TPOAb) and thyroglobulin antibodies (TGAb) in patients with GD with and without GO.
Materials and Methods: 98 patients with GD were included in this retrospective study-76 women and 22 men. Thirty-nine patients had manifested GO - 28 women, 11 men. The serum levels of thyroid stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (fT4) were measured by a chemiluminescence assay; TPOAb and TGAb - by an electrochemiluminescence method, and TRAb - by an enzymatic-substrate method-ELISA.
Results: Median serum levels of TSH and fT4 were 0.079 IU/l and 37.7 pmol/l in patients with GD + GO versus 0.420 IU/l and 23.2 pmol/l in patients with GD without GO (p=0.04 for TSH and p=0.02 for fT4). In GD + GO, we found higher levels of TRAb (22.1 versus 10.4 IU/L, p<0.001) and TGAb (412.5 vs. 190.6 IU/l, p<0.001), and lower levels of TPOAb (390.6 vs. 690.4 IU/l, p=0.001) than in GD alone. 
Conclusion: Higher levels of TGAb and TRAb, and lower levels of TPOAb are found in patients with GD with GO compared to patients without ophtalmopathy. These findings might open new perspectives in studying the pathogenesis of GO. Turk Jem 2010; 14: 50 3
Key words: Graves’ disease, graves’ ophtalmopathy, thyroid antibodies

Özet
Amaç:
Graves hastalığı (GH) ve Graves oftalmopati (GO) hastaları üzerinde daha önce yapılmış olan çalışmalar, genel olarak TSH-reseptör antikoru (TRAb) düzeylerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı GH ve GO hastalarının TRAb, tiroid peroksidaz (TPOAb) ve tiroglobulin (TGAb) düzeylerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: GH tanısıyla izlenen 98 hasta, (76 kadın, 22 erkek) bu resrospektif çalışmaya dahil edildi. 39 hastada (28 kadın, 11 erkek) GO görüldü. Tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (FT4) düzeyleri kemiluminesan yöntemi, TPOAb ve TGAb düzeyleri elektrokemiluminesan yöntemi ile, TRAb düzeyi ise enzim-substrat metodu-ELISA ile ölçüldü.
Bulgular: GH+GO hastalarında medyan serum TSH ve FT4  düzeyleri sırasıyla 0.079 IU/I ve 37,7 pmol/I iken GO bulunmayan GH hastalarında TSH ve FT4 düzeylerinin sırasıyla 0,420IU/I ve 23,2 pmol/I olduğu görülmüştür (TSH için p=0,04, FT4 için p=0,02). GH+GO hastalarının TRAb ve TGAb düzeyleri yalnızca GH mevcut hastalara göre daha yüksek iken (sırasıyla 22,1 e karşın 10,4IU/L, p<0,001 ve 412,5 e karşın 190.6IU/I, p<0,001), TPOAb düzeyleri daha düşüktü (390,6 ya karşın 690,4IU/I, p=0,001).
Sonuç: GO nun eşlik ettiği GH hastaları oftalmopati bulunmayan GH hastaları ile kıyaslandığında, TGAb ve TRAb düzeylerinin daha yüksek, TPOAb düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Bu bulgular GO patogenezi üzerinde yapılacak çalışmalar için yeni perspektifler sunabilir. Türk Jem 2010; 14: 50-3
Anahtar kelimeler: Graves hastalığı, graves of talmopati, tiroid otoantikore

ÖZET

Abstract
Objective:
Previous studies in patients with Graves’ disease (GD) and Graves’ ophtalmopathy (GO) have focused mainly on the levels of TSH-receptor antibodies (TRAb). Our aim was to investigate the levels of TRAb, thyroid peroxidase (TPOAb) and thyroglobulin antibodies (TGAb) in patients with GD with and without GO.
Materials and Methods: 98 patients with GD were included in this retrospective study-76 women and 22 men. Thirty-nine patients had manifested GO - 28 women, 11 men. The serum levels of thyroid stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (fT4) were measured by a chemiluminescence assay; TPOAb and TGAb - by an electrochemiluminescence method, and TRAb - by an enzymatic-substrate method-ELISA.
Results: Median serum levels of TSH and fT4 were 0.079 IU/l and 37.7 pmol/l in patients with GD + GO versus 0.420 IU/l and 23.2 pmol/l in patients with GD without GO (p=0.04 for TSH and p=0.02 for fT4). In GD + GO, we found higher levels of TRAb (22.1 versus 10.4 IU/L, p<0.001) and TGAb (412.5 vs. 190.6 IU/l, p<0.001), and lower levels of TPOAb (390.6 vs. 690.4 IU/l, p=0.001) than in GD alone. 
Conclusion: Higher levels of TGAb and TRAb, and lower levels of TPOAb are found in patients with GD with GO compared to patients without ophtalmopathy. These findings might open new perspectives in studying the pathogenesis of GO. Turk Jem 2010; 14: 50 3
Key words: Graves’ disease, graves’ ophtalmopathy, thyroid antibodies

Özet
Amaç:
Graves hastalığı (GH) ve Graves oftalmopati (GO) hastaları üzerinde daha önce yapılmış olan çalışmalar, genel olarak TSH-reseptör antikoru (TRAb) düzeylerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı GH ve GO hastalarının TRAb, tiroid peroksidaz (TPOAb) ve tiroglobulin (TGAb) düzeylerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: GH tanısıyla izlenen 98 hasta, (76 kadın, 22 erkek) bu resrospektif çalışmaya dahil edildi. 39 hastada (28 kadın, 11 erkek) GO görüldü. Tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (FT4) düzeyleri kemiluminesan yöntemi, TPOAb ve TGAb düzeyleri elektrokemiluminesan yöntemi ile, TRAb düzeyi ise enzim-substrat metodu-ELISA ile ölçüldü.
Bulgular: GH+GO hastalarında medyan serum TSH ve FT4  düzeyleri sırasıyla 0.079 IU/I ve 37,7 pmol/I iken GO bulunmayan GH hastalarında TSH ve FT4 düzeylerinin sırasıyla 0,420IU/I ve 23,2 pmol/I olduğu görülmüştür (TSH için p=0,04, FT4 için p=0,02). GH+GO hastalarının TRAb ve TGAb düzeyleri yalnızca GH mevcut hastalara göre daha yüksek iken (sırasıyla 22,1 e karşın 10,4IU/L, p<0,001 ve 412,5 e karşın 190.6IU/I, p<0,001), TPOAb düzeyleri daha düşüktü (390,6 ya karşın 690,4IU/I, p=0,001).
Sonuç: GO nun eşlik ettiği GH hastaları oftalmopati bulunmayan GH hastaları ile kıyaslandığında, TGAb ve TRAb düzeylerinin daha yüksek, TPOAb düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Bu bulgular GO patogenezi üzerinde yapılacak çalışmalar için yeni perspektifler sunabilir. Türk Jem 2010; 14: 50-3
Anahtar kelimeler: Graves hastalığı, graves of talmopati, tiroid otoantikore