ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Insulin Edema in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Patient
Yeni Tanı Tip 1 Diyabetli Hastada İnsülin Ödemi
Received Date : 28 Jan 2015
Accepted Date : 07 Jan 2016
Doi: 10.4274/tjem.2999 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Insulin edema is a rare complication seen in patients with newly diagnosed, poorly controlled diabetes in a short period of time after starting intensive insulin therapy. It frequently limits itself. In this case report, we present an underweight patient with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus who presented with diabetic ketosis and developed insulin edema following hydration and high-dose insulin therapy.

ÖZET

İnsülin ödemi, sıklıkla yeni tanı ve kötü kontrollü diyabetlilerde yoğun insülin tedavisi başlandıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan nadir bir komplikasyondur. Sıklıkla kendi kendini sınırlar. Bu bildiride biz, diyabetik ketozisle prezente olan, yeni tanı tip 1 diyabetli, zayıf bir hastada yüksek doz insülin tedavisi ve hidrasyon sonrası insülin ödemi gelişen bir olguyu sunduk.