CASE REPORT

Hyperphosphatemia in Celiac Disease: Hereditary or Acquired Pseudohypoparathyroidism - Case Report
Hyperphosphatemia in Celiac Disease: Hereditary or Acquired Pseudohypoparathyroidism - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Calcium and vitamin D deficiencies caused by intestinal malabsorption in celiac disease lead to severe impairments of calcium and bone metabolisms. Indeed, malabsorption of calcium results in secondary hyperparathyroidism. However, celiac disease may be rarely accompanied by other endocrinopathies such as hypoparathyroidism and primary hyperparathyroidism. We will report a case of celiac disease presenting with hypocalcemic tetany and having hyperparathyroidism accompanied by hyperphosphatemia, suggesting pseudohypoparathyroidism and we will discuss possible diagnoses of the case. Turk Jem 2007; 11: 127-8
Key words: Celiac disease, hypocalcemia, hyperphosphatemia, pseudohypoparathyroidism, vitamin D deficiency

Özet
Çölyak hastalığında malabsorbsiyon sonucu gelişen kalsiyum ve vitamin D eksikliği, kalsiyum ve kemik metabolizmasında ağır bozukluklara yol açar. Kalsiyum malabsorbsiyonu, sekonder hiperparatiroidizime neden olur. Bununla birlikte, Çölyak hastalığının, hipoparatiroidizim ve primer hiperparatiroidizim gibi diğer endokrinopatiler ile birlikteliği nadiridr. Bu makalede hipokalsemik tetani ile ortaya çıkan ve labaratuvar bulguları psödohipoparatiroidizmi düşündüren, Çölyak hastalığı olan kadın hastanın olası tanıları tartışılmıştır. Turk Jem 2007; 11: 127-8
Anahtar kelimeler: Çölyak hastalığı, hipokalsemi, hiperfosfatemi, psödohipoparatiroidi, vitamin D eksikliği

ÖZET

Abstract
Calcium and vitamin D deficiencies caused by intestinal malabsorption in celiac disease lead to severe impairments of calcium and bone metabolisms. Indeed, malabsorption of calcium results in secondary hyperparathyroidism. However, celiac disease may be rarely accompanied by other endocrinopathies such as hypoparathyroidism and primary hyperparathyroidism. We will report a case of celiac disease presenting with hypocalcemic tetany and having hyperparathyroidism accompanied by hyperphosphatemia, suggesting pseudohypoparathyroidism and we will discuss possible diagnoses of the case. Turk Jem 2007; 11: 127-8
Key words: Celiac disease, hypocalcemia, hyperphosphatemia, pseudohypoparathyroidism, vitamin D deficiency

Özet
Çölyak hastalığında malabsorbsiyon sonucu gelişen kalsiyum ve vitamin D eksikliği, kalsiyum ve kemik metabolizmasında ağır bozukluklara yol açar. Kalsiyum malabsorbsiyonu, sekonder hiperparatiroidizime neden olur. Bununla birlikte, Çölyak hastalığının, hipoparatiroidizim ve primer hiperparatiroidizim gibi diğer endokrinopatiler ile birlikteliği nadiridr. Bu makalede hipokalsemik tetani ile ortaya çıkan ve labaratuvar bulguları psödohipoparatiroidizmi düşündüren, Çölyak hastalığı olan kadın hastanın olası tanıları tartışılmıştır. Turk Jem 2007; 11: 127-8
Anahtar kelimeler: Çölyak hastalığı, hipokalsemi, hiperfosfatemi, psödohipoparatiroidi, vitamin D eksikliği