ORIGINAL ARTICLE

Hospitalisation Cost of Diabetic Patients with Foot Ulcers: A Retrospective Descriptive Analysis from Turkey
Diyabetik Ayak Ülserli Hastaların Hastane Maliyeti: Türkiye'den Retrospektif Bir Analiz
Received Date : 02 Feb 2021
Accepted Date : 08 Jun 2021
Available Online : 22 Jun 2021
Doi: 10.25179/tjem.2021-82008 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab. 2021;25:255-260
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: With the increase in the prevalence of diabetes and associated complications, most of the healthcare expenditure is due to treatments of diabetes complications. This study evaluated the determinants affecting the total treatment cost in hospitalized patients with diabetic foot ulcers (DFU), an important complication of diabetes. Material and Methods: Factors affecting cost in 300 cases of hospitalization due to DFU were analyzed retrospectively. Hospital invoices were examined, and incurred cost of each patient was calculated in Turkish lira and then converted into US dollars at the exchange rate on the date of hospitalization, considering the number of days of hospitalization. Results: Among the 300 included patients, the ratio of male/female participants was 1.94. The mean age of the patients was 62.6±11 years. Hemoglobin A1c mean was determined as 9.5±2.4%. The average hospitalization time was 17.8±12.9 days. When the average cost was analyzed according to Wagner phases, the average cost increased as the stage of the disease. The factor that most affected the cost was hospitalization cost (p=0.001, r=3.24). Diagnostic imaging tests affected the total cost the most (p=0.001, r=2.52) after hospitalization. Conclusion: The cost of hospitalization was the most important factor affecting the total cost in the analysis of DFU. Therefore, taking precautions before the advancement of ulcer stage and treatment at an early stage is expected to reduce the treatment cost. In addition, reducing the duration of hospital stay will be effective in reducing the cost of DFU treatment.
ÖZET
Amaç: Diyabet ile birlikte diyabete bağlı komplikasyonların da artmasıyla sağlık harcamalarının çoğu diyabet komplikasyonlarının tedavi harcamalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, diyabetin önemli bir komplikasyonu olan diyabetik ayak ülseri ile hastanede yatan hastalarda, toplam tedavi maliyetini etkileyen faktörler değerlendirildi. Gereç ve Yöntemler: Diyabetik ayak ülseri nedeniyle hastaneye yatırılan 300 olguda, maliyeti etkileyen faktörler geriye dönük olarak incelendi. Hastane faturaları incelendi ve her hastanın tahakkuk eden maliyeti Türk lirası olarak hesaplandı ve hastanede yattığı gün sayısı dikkate alınarak yatış tarihindeki döviz kuru üzerinden ABD dolarına çevrildi. Bulgular: Üç yüz hasta arasında erkek/kadın katılımcı oranı 1,94 idi. Hastaların ortalama yaşı 62,6±11 yıl idi. Hemoglobin A1c ortalaması %9,5±2,4 olarak belirlendi. Ortalama hastanede kalış süresi 17,8±12,9 gündü. Wagner evrelerine göre ortalama maliyet incelendiğinde, hastalığın evresi arttıkça ortalama maliyet yükselmişti. Maliyeti en çok etkileyen faktör hastanede kalmak için ödenen maliyet olarak saptandı (p=0,001, r=3,24). Toplam maliyeti hastaneye yatış maliyetinden sonra en fazla etkileyen değişken ise tanısal görüntüleme testleriydi (p=0,001, r=2,52). Sonuç: Hastanede yatış maliyeti, toplam maliyeti etkileyen en önemli faktördü. Bu nedenle ülser evresi ilerlemeden önlem alınması ve erken dönemde tedavi edilmesinin tedavi maliyetini düşürecektir. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede hastanın, hastaneden taburcu edilmesi ve hastanede kalış süresinin azaltılması da diyabetik ayak ülseri tedavisin maliyetinin düşürülmesinde etkili olacaktır.
KAYNAKLAR
 1. Apelqvist J. Diagnostics and treatment of the diabetic foot. Endocrine. 2012;41:384-397. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Gershater MA, Löndahl M, Nyberg P, Larsson J, Thörne J, Eneroth M, Apelqvist J. Complexity of factors related to outcome of neuropathic and neuroischaemic/ischaemic diabetic foot ulcers: a cohort study. Diabetologia. 2009;52:398-407. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Johnson EP, Dunn M, Cooper M, Bhakta N. Diabetes Prevention Program Sites Compared With Diabetes Prevalence and Ratio of Primary Care Physicians in Texas. Prev Chronic Dis. 2019;16:E165. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Turkey Diabetes Program 2015-2020. T. C. Ministry of Health Public Health Agency of Turkey: Ankara. 2014;23-38. [Link] 
 5. Satman İ, İmamoğlu Ş, Yılmaz C, Akalın S, Salman S. Glisemik bozukluklarda tanı, sınıflama ve tedavi. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzleme Kılavuzu. 6. Baskı. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları; 2013:15-30. [Link] 
 6. Apelqvist J, Larsson J. What is the most effective way to reduce incidence of amputation in the diabetic foot? Diabetes Metab Res Rev. 2000;16 Suppl 1:S75-83. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Tang UH, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, Tranberg R. Foot deformities, function in the lower extremities, and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers. Diabet Foot Ankle. 2015;6:27593. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, Bus SA, Hinchliffe RJ, Lipsky BA; IWGDF Editorial Board. Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update). Diabetes Metab Res Rev. 2020;36 Suppl 1:e3266. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Satman I, Imamoglu S, Yilmaz C; ADMIRE Study Group. A patient-based study on the adherence of physicians to guidelines for the management of type 2 diabetes in Turkey. Diabetes Res Clin Pract. 2012;98:75-82. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu [Internet]. Turkey Medula Data SCI. 05.05.2018. Erişim linki: [Link] 
 11. Keskek SO, Kirim S, Yanmaz N. Estimated costs of the treatment of diabetic foot ulcers in a tertiary hospital in Turkey. Pak J Med Sci. 2014;30:968-971. [PubMed]  [PMC] 
 12. Shulman R, Slater M, Khan S, Jones C, Walker JD, Jacklin K, Green ME, Frymire E, Shah BR. Prevalence, incidence and outcomes of diabetes in Ontario First Nations children: a longitudinal popu lation-based cohort study. CMAJ Open. 2020;8:E48-E55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Krishnan S, Nash F, Baker N, Fowler D, Rayman G. Reduction in diabetic amputations over 11 years in a defined U.K. population: benefits of multidisciplinary team work and continuous prospective audit. Diabetes Care. 2008;31:99-101. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Nelson EA, O'Meara S, Craig D, Iglesias C, Golder S, Dalton J, Claxton K, Bell-Syer SE, Jude E, Dowson C, Gadsby R, O'Hare P, Powell J. A series of systematic reviews to inform a decision analysis for sampling and treating infected diabetic foot ulcers. Health Technol Assess. 2006;10:iii-iv, ix-x, 1-221. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Russell JM, Peterson JJ, Bancroft LW. MR imaging of the diabetic foot. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2008;16:59-70, vi. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Dinh T, Snyder G, Veves A. Current techniques to detect foot infection in the diabetic patient. Int J Low Extrem Wounds. 2010;9:24-30. [Crossref]  [PubMed]