ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Homocystein Levels in Diabetic Patients on Hemodialysis - Original Article
Homocystein Levels in Diabetic Patients on Hemodialysis - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract

Objective:
Atherosclerotic diseases (ASD) are the major risk factors for mortality and morbidity in diabetic patients on hemodialysis (HD). However, the extent of the role of hyperhomocystinemia as a risk factor for ASD is uncertain in diabetic HD patients. In this study we examined the association of homocysteine levels with ASD in diabetic HD patients.
Method: We enrolled 25 diabetic patients on HD (DM group) (12M, 13 F, mean age 60±8y) and 25 non-diabetic patients on HD (N group) (12M, 13 F, mean age 57±8 y). Patients are evaluated for atherosclerotic disease and urea, creatinin, albumin, total cholesterol, LDL, HDL, vitamin B 12, folic acid and homocysteine levels were measured.
Results: There was no difference between homocysteine levels of diabetic and non-diabetic HD patients (20.3±2.3mmol/ml vs. 18.2±1.1mmol/ml, p=0.467). The prevalence of ASD in diabetic HD patients was higher than non diabetic HD patients (72% vs. 44%, p=0.042).  In DM group, the patients with ASD had significantly higher homocysteine levels than the patients without atherosclerosis (20.5±3.2mmol/ml vs. 14.4±1.6 mmol/ml, p=0,017). In N group, patients with ASD had significantly higher homocysteine levels than patients without ASD (21.7±2.8 mmol/ml vs. 16.3±3.0 mmol/ml, p=0.036).
Conclusion: We conclude that hyperhomocystinemia in diabetic and non-diabetic patients on HD may contribute to their excess incidence of ASD. Turk Jem 2007; 11: 20-2
Key words: Homocysteine, diabetes mellitus, hemodialysis

Özet

Giriş:
Son dönem böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda aterosklerotik hastalıklar önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Diyaliz tedavisindeki diyabetik hastalarda homosistein ve aterosklerotik hastalık ilişkisi ile ilgili çelişkili yayınlar mevcuttur. Bu çalışmamızda diyaliz tedavisindeki diyabetik hastalarda homosistein düzeylerinin aterosklerotik hastalıkla ilişkisini araştırdık.
Materyal-Metod: Çalışmaya diyaliz tedavisindeki 25 diyabetik hasta (12E, 13K, ort. yaş 60±8yıl) ve diyaliz tedavisindeki 25 diyabetik olmayan hasta (12E, 13K, ort. yaş 57±8 yıl) dahil edildi. Hastalar aterosklerotik hastalık açısından değerlendirildi. Kan örnekleri diyaliz öncesi alındı ve üre, kreatinin, albumin, total kolesterol, LDL, HDL, vitamin B12, folik asit ve homosistein düzeylerine bakıldı.
Bulgular: Diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastaları arasında homosistein düzeyleri açısından fark saptanmadı (20.3±2.3mmol/ml ve 18.2±1.1mmol/ml, p=0,467). Diyabetik diyaliz hastalarında aterosklerotik hastalık diyabetik olmayanlara göre daha fazla gözlendi (72% ve 44%, p=0.042). Diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastalarında aterosklerotik hastalığı olanlarda olmayanlara göre daha yüksek homosistein düzeyleri gözlendi (sırasıyla, 20.5±3.2mmol/ml vs 14.4±1.6 mmol/ml, p=0,017 ve 21.7±2.8 mmol/ml vs 16.3±3.0 mmol/ml, p=0,036).
Sonuç: Sonuç olarak diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastalarında homosistein düzeyi yüksekliği artmış aterosklerotik hastalık sıklığı ile birliktedir. Çalışmamızda diyabetik diyaliz hastalarında homosistein düzeyleri diyabetik olmayan diyaliz hastalarından farklı bulunmamıştır. Turk Jem 2007; 11: 20-2
Anahtar kelimeler: Homosistein, diabetes mellitus, hemodiyaliz

ÖZET

Abstract

Objective:
Atherosclerotic diseases (ASD) are the major risk factors for mortality and morbidity in diabetic patients on hemodialysis (HD). However, the extent of the role of hyperhomocystinemia as a risk factor for ASD is uncertain in diabetic HD patients. In this study we examined the association of homocysteine levels with ASD in diabetic HD patients.
Method: We enrolled 25 diabetic patients on HD (DM group) (12M, 13 F, mean age 60±8y) and 25 non-diabetic patients on HD (N group) (12M, 13 F, mean age 57±8 y). Patients are evaluated for atherosclerotic disease and urea, creatinin, albumin, total cholesterol, LDL, HDL, vitamin B 12, folic acid and homocysteine levels were measured.
Results: There was no difference between homocysteine levels of diabetic and non-diabetic HD patients (20.3±2.3mmol/ml vs. 18.2±1.1mmol/ml, p=0.467). The prevalence of ASD in diabetic HD patients was higher than non diabetic HD patients (72% vs. 44%, p=0.042).  In DM group, the patients with ASD had significantly higher homocysteine levels than the patients without atherosclerosis (20.5±3.2mmol/ml vs. 14.4±1.6 mmol/ml, p=0,017). In N group, patients with ASD had significantly higher homocysteine levels than patients without ASD (21.7±2.8 mmol/ml vs. 16.3±3.0 mmol/ml, p=0.036).
Conclusion: We conclude that hyperhomocystinemia in diabetic and non-diabetic patients on HD may contribute to their excess incidence of ASD. Turk Jem 2007; 11: 20-2
Key words: Homocysteine, diabetes mellitus, hemodialysis

Özet

Giriş:
Son dönem böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda aterosklerotik hastalıklar önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Diyaliz tedavisindeki diyabetik hastalarda homosistein ve aterosklerotik hastalık ilişkisi ile ilgili çelişkili yayınlar mevcuttur. Bu çalışmamızda diyaliz tedavisindeki diyabetik hastalarda homosistein düzeylerinin aterosklerotik hastalıkla ilişkisini araştırdık.
Materyal-Metod: Çalışmaya diyaliz tedavisindeki 25 diyabetik hasta (12E, 13K, ort. yaş 60±8yıl) ve diyaliz tedavisindeki 25 diyabetik olmayan hasta (12E, 13K, ort. yaş 57±8 yıl) dahil edildi. Hastalar aterosklerotik hastalık açısından değerlendirildi. Kan örnekleri diyaliz öncesi alındı ve üre, kreatinin, albumin, total kolesterol, LDL, HDL, vitamin B12, folik asit ve homosistein düzeylerine bakıldı.
Bulgular: Diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastaları arasında homosistein düzeyleri açısından fark saptanmadı (20.3±2.3mmol/ml ve 18.2±1.1mmol/ml, p=0,467). Diyabetik diyaliz hastalarında aterosklerotik hastalık diyabetik olmayanlara göre daha fazla gözlendi (72% ve 44%, p=0.042). Diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastalarında aterosklerotik hastalığı olanlarda olmayanlara göre daha yüksek homosistein düzeyleri gözlendi (sırasıyla, 20.5±3.2mmol/ml vs 14.4±1.6 mmol/ml, p=0,017 ve 21.7±2.8 mmol/ml vs 16.3±3.0 mmol/ml, p=0,036).
Sonuç: Sonuç olarak diyabetik ve diyabetik olmayan diyaliz hastalarında homosistein düzeyi yüksekliği artmış aterosklerotik hastalık sıklığı ile birliktedir. Çalışmamızda diyabetik diyaliz hastalarında homosistein düzeyleri diyabetik olmayan diyaliz hastalarından farklı bulunmamıştır. Turk Jem 2007; 11: 20-2
Anahtar kelimeler: Homosistein, diabetes mellitus, hemodiyaliz