ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Hepcidin Response to Exercise: A Review
Egzersize Hepsidin Yanıtı: Derleme
Received Date : 07 Dec 2013
Accepted Date : 22 Jul 2014
Doi: 10.4274/tjem.2438 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Given the multiple functions of iron in the body, any state of iron deficiency will induce a series of secondary effects that could compromise sports performance. Low serum iron levels are commonly observed in athletes during the course of a training period, especially in those performing aerobic exercises and resistance training. Sometimes, body iron levels will even fall below those detected in sedentary individuals, and we could go as far as to say that iron deficiency is the most frequently observed nutrition disorder among athletes of any sport. Hepcidin, a hormone secreted by hepatocytes whose principal mechanism of action is the degradation of ferroportin (the main iron exporter from macrophages and the basolateral membrane of duodenal enterocytes), has been proposed as the main regulator of the body’s iron reserves. Thus, elevated serum hepcidin levels lead to diminished iron absorption and recycling, while lower levels of the hormone will cause greater iron absorption. Among the factors that affect the hepcidin response produced, we should highlight an individual’s total iron levels, erythropoietic demands, state of hypoxia, dietary iron, inflammation and physical exercise. Given the important role played by iron regulatory mechanisms in physical performance, this report reviews our current understanding of the physiological response of hepcidin to different sports intensities and modalities. Turk Jem 2014; 18: 84-91

ÖZET

Demirin vücuttaki bir çok fonksiyonu göz önüne alındığında, demir eksikliğinin herhangi bir derecesi spor performansını azaltacak bir çok ikincil etkiye neden olur. Atletlerde hazırlık dönemlerinde ve özellikle aerobik egzersiz ve direnç çalışması yapanlarda daha sık olmak üzere antreman dönemlerinde düşük serum demir düzeyleri sıklıkla gözlenmektedir. Bazen demir düzeyleri sedanter hayat tarzı olan insanların seviyesine bile düşmektedir. Bu şekilde demir eksikliğinin her spor türü ile uğraşan atletlerde görülebilen en sık beslenme bozukluğu olduğu söylenebilir. Hepsidin ferroportin  (Makrofaj ve doudenal enterosit bazolateral membranlarındaki ana demir taşıyıcısı) yıkımından sorumlu olan hepatositlerden salınan bir hormon olup vücut demir depolarının ana düzenleyicisi olduğu düşünülmektedir. Artmış hepsidin düzeyleri azalmış demir emilimi ve döngüsüne, düşük düzeyleri ise artmış demir emilimine neden olmaktadır. Hepsidin yanıtını değerlendirirken, bir bireyin total demir düzeyi, eritropoetin ihtiyacı, hipoksi durumu, diet demiri, inflamasyon ve fiziksel egzersiz göz önünde tutulmalıdır. Fiziksel performans sırasında demirin düzenleyici rolü göz önüne alınarak, bu bildiride hepsidinin değişik spor türleri ve yoğunluklarına olan fizyolojik yanıtı hakkındaki güncel bilgi düzeyimiz gözden geçirilmiştir. Turk Jem 2014; 18: 84-91