ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Gynecomastia Following Cytotoxic Therapy in a Patient with Testicular Cancer - Case Report
Gynecomastia Following Cytotoxic Therapy in a Patient with Testicular Cancer - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Gynecomastia is the development of abnormal breast tissue in men. Relatively increased estrogen action on tissue level is believed to play a main role in the pathogenesis of the entity. Here, we describe a patient with painless gynecomastia presenting after cytotoxic chemotherapy for testicular cancer. Further investigations showed no evidence of disease progression, recurrence, or metastasis. We suggest that the clinicians should be aware that gynecomastia may follow cytotoxic chemotherapy for testicular cancer and does not reflect the return of malignancy. Turk Jem 2008; 12: 86-7
Key words: Gynecomastia, testis, chemotherapy, malignancy

Özet
Jinekomasti erkekte anormal meme dokusu gelişimidir. Antitenin patogenezinde doku düzeyinde rölatif olarak artmış östrojen etkinliğinin ana rolü oynadığına inanılmaktadır. Bu yazıda testiküler kanser için uygulanmış sitotoksik kemoterapi sonrasında ağrısız jinekomasti ile başvuran bir hasta tanımladık. İleri incelemeler sonunda hastalık progresyonu, rekürrensi veya metastazı saptanmadı. Klinisyenlerin testis kanseri için uygulanan sitotoksik kemoterapi sonrasında jinekomasti gelişebileceğinin ve bu durumun malignitenin varlığını yansıtmayacağının farkında olması gerektiğini düşünüyoruz. Turk Jem 2008; 12: 86-7
Anahtar kelimeler: Jinekomasti, testis, kemoterapi, malignitet

ÖZET

Abstract
Gynecomastia is the development of abnormal breast tissue in men. Relatively increased estrogen action on tissue level is believed to play a main role in the pathogenesis of the entity. Here, we describe a patient with painless gynecomastia presenting after cytotoxic chemotherapy for testicular cancer. Further investigations showed no evidence of disease progression, recurrence, or metastasis. We suggest that the clinicians should be aware that gynecomastia may follow cytotoxic chemotherapy for testicular cancer and does not reflect the return of malignancy. Turk Jem 2008; 12: 86-7
Key words: Gynecomastia, testis, chemotherapy, malignancy

Özet
Jinekomasti erkekte anormal meme dokusu gelişimidir. Antitenin patogenezinde doku düzeyinde rölatif olarak artmış östrojen etkinliğinin ana rolü oynadığına inanılmaktadır. Bu yazıda testiküler kanser için uygulanmış sitotoksik kemoterapi sonrasında ağrısız jinekomasti ile başvuran bir hasta tanımladık. İleri incelemeler sonunda hastalık progresyonu, rekürrensi veya metastazı saptanmadı. Klinisyenlerin testis kanseri için uygulanan sitotoksik kemoterapi sonrasında jinekomasti gelişebileceğinin ve bu durumun malignitenin varlığını yansıtmayacağının farkında olması gerektiğini düşünüyoruz. Turk Jem 2008; 12: 86-7
Anahtar kelimeler: Jinekomasti, testis, kemoterapi, malignitet