CASE REPORT

Gynaecomastia as the First Complaint in A Case of Undiagnosed Graves’ Disease - Case Report
Gynaecomastia as the First Complaint in A Case of Undiagnosed Graves’ Disease - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Gynaecomastia is defined as a generalised enlargement of the male breast. An alteration in the balance between the stimulatory effects of oestrogen on mammary epithelial tissues and the inhibitory actions of androgens is believed to underlie the pathophysiology of gynaecomastia.  Although the association gynaecomastia and hyperthyrodism is well recognised, it is very rare that a hyperthyroid patient present with gynaecomastia as the chief and first complaint. Here we report a patient with Graves’ disease, who applied to our clinic with complaints of gynaecomastia instead of classical hyperthyroidism symptoms. His gynaecomastia resolved after successful treatment of hyperthyroidism with radioiodine. Turk Jem 2007; 11: 59-61
Key words: Gynaecomastia, hyperthyroidism, Graves’ disease, oestrogen, testosterone

Özet
Jinekomasti erkek meme dokusunun jeneralize büyümesi olarak tanımlanır. Jinekomasti patofizyolojisinin temelinde meme epitelyal dokusunda östrojenin uyarıcı etkileri ve androjenlerin inhibitör etkileri arasındaki dengedeki bir değişimin yattığına inanılmaktadır. Jinekomasti ve hipertiroidi arasındaki ilişki iyi bir şekilde tanımlanmış olmasına karşın hipertiroidili bir hastanın ilk ve ana yakınma olarak jinekomasti ile başvurması nadir bir klinik sunumdur. Bu yazıda klasik hipertiroidi semptomları yerine jinekomasti yakınmasıyla kliniğimize başvuran bir Graves’ hastası bildirilmiştir. Hastada var olan jinekomasti hipertiroidinin radyoiyot ile başarıyla tedavisi sonucunda düzelmiştir. Turk Jem 2007; 11: 59-61
Anahtar kelimeler: Jinekomasti, hipertiroidi, Graves’ hastalığı, östrojen, testosteron

ÖZET

Abstract
Gynaecomastia is defined as a generalised enlargement of the male breast. An alteration in the balance between the stimulatory effects of oestrogen on mammary epithelial tissues and the inhibitory actions of androgens is believed to underlie the pathophysiology of gynaecomastia.  Although the association gynaecomastia and hyperthyrodism is well recognised, it is very rare that a hyperthyroid patient present with gynaecomastia as the chief and first complaint. Here we report a patient with Graves’ disease, who applied to our clinic with complaints of gynaecomastia instead of classical hyperthyroidism symptoms. His gynaecomastia resolved after successful treatment of hyperthyroidism with radioiodine. Turk Jem 2007; 11: 59-61
Key words: Gynaecomastia, hyperthyroidism, Graves’ disease, oestrogen, testosterone

Özet
Jinekomasti erkek meme dokusunun jeneralize büyümesi olarak tanımlanır. Jinekomasti patofizyolojisinin temelinde meme epitelyal dokusunda östrojenin uyarıcı etkileri ve androjenlerin inhibitör etkileri arasındaki dengedeki bir değişimin yattığına inanılmaktadır. Jinekomasti ve hipertiroidi arasındaki ilişki iyi bir şekilde tanımlanmış olmasına karşın hipertiroidili bir hastanın ilk ve ana yakınma olarak jinekomasti ile başvurması nadir bir klinik sunumdur. Bu yazıda klasik hipertiroidi semptomları yerine jinekomasti yakınmasıyla kliniğimize başvuran bir Graves’ hastası bildirilmiştir. Hastada var olan jinekomasti hipertiroidinin radyoiyot ile başarıyla tedavisi sonucunda düzelmiştir. Turk Jem 2007; 11: 59-61
Anahtar kelimeler: Jinekomasti, hipertiroidi, Graves’ hastalığı, östrojen, testosteron