ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Graves’ Disease With Unilateral Involvement: A Rare Entity
Tek Taraflı Tutulum Görülen Graves Hastalığı: Nadir Bir Vaka
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Graves disease usually affects both lobes of the gland, thus, unilateral Graves hyperthyroidism has been reported very rarely. Here, we report a case of Graves disease presenting with unilateral involvement of the thyroid gland. Thyroid function tests revealed thyrotoxicosis and scintigraphy with technetium-99m  showed increased diffuse unilateral radioisotope uptake in the right lobe with suppressed activity in the left lobe. The patient underwent oral antithyroid drug treatment. Graves disease may present with asymmetrical uptake on thyroid scan similar to asymmetrical Graves ophthalmopathy. Turk Jem 2011; 15: 128-9


 

Graves hastalığı genellikle her iki tiroid lobunu da etkilemesine rağmen, tek taraflı tutulum nadir olarak bildirilmiştir. Bu vakada sintigrafide tek taraflı tutulum gösteren Graves hastalığı sunacağız.  Tiroid fonksiyon testleri tirotoksikoz ile uyumlu olan, tiroid sintigrafisinde tek taraflı diffüz sağ lob tutulumu ve suprese sol lob mevcut olan hastaya oral antitiroid tedavi başlandı. Graves hastalığında, tiroid sintigrafisinde saptanan tek taraflı lob tutulumu asimetrik graves oftalmopatisi ile benzer patolojik süreçte görülebilir.  Türk Jem 2011; 15: 128-9