CASE REPORT

Follicular Thyroid Cancer Presenting as a Pelvic Mass: A Case Report
Pelvik Kitle ile Tanı Konulan Folliküler Tiroid Kanseri Olgusu
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract

Distant metastasis is uncommon in differentiated thyroid cancer (DTC) and 7% to 23% of DTC patients develop distant metastasis. The remarkably good prognosis and long-term survival in DTC are significantly reduced in patients with distant metastasis as those at the pelvic site. We report the rare case of a patient wth follicular thyroid cancer initially diagnosed as a pelvic mass. Turk Jem 2011; 15: 23-5

Özet

Diferansiye tiroid kanserlerinin (DTK) uzak metastazı nadirdir ve hastaların %7–23’ünde uzak metastaz gelişir. DTK’lerindeki uzun dönem sağkalım ve oldukça iyi prognoz, pelvik bölge metatstazları gibi uzak organ metastazları ile önemli oranda azalır. Pelvik kitle ile teşhis konulan nadir bir folliküler tiroid kanseri olgusu rapor edilecektir. Türk Jem 2011; 15: 23-5

ÖZET