REVIEW

Flatbush Diabetes: A Report of Two Cases and a Review of the Literature - Review
Flatbush Diabetes: A Report of Two Cases and a Review of the Literature - Review
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Type 2 diabetes is an endocrine and metabolic disorder appearing with insulin resistance and impaired beta cell secretory function. Type 1 diabetes is characterized by the autoimmune destruction of pancreatic beta cells, which leads to absolute insulin deficiency. Diabetic ketoacidosis is considered a cardinal feature of type 1 diabetes. A number of studies have demonstrated that diabetic ketoacidosis also occurs in subjects with type 2 diabetes. Such patients are classified as idiopathic type 1 diabetes, type 1B diabetes, Flatbush diabetes or ketosis-prone type 2 diabetes. The aim of our study was to present two patients, who were diagnosed with ketosis-prone type 2 DM, as well as to discuss the subject in the light of the extant literature and to be able to make general recommendations. Turk Jem 2009; 13: 56-9
Key words: Flatbush diabetes, prone to ketosis, classification of diabetes mellitus

Özet
Tip 2 diyabet, insülin rezistansı ve beta hücre sekresyon bozukluğunun birlikte görüldüğü endokrin ve metabolik bir hastalıktır. Tip 1 diyabet ise pankreatik beta hücrelerinin otoimmun dekstrüksiyonu sonucu insülin eksikliği ile karakterizedir. Diyabetik ketoasidoz tip 1 diyabeti belirleyici en önemli özelliklerden birisidir. Bazı çalışmalarda diyabetik ketoasidozun tip 2 diyabetik hastalarda da görüldüğü saptanmıştır. Ketoz veya ketoasidoz tablosu ile başvuran bazı hastalarda hem tip 1 hem de tip 2 diyabete özgü klinik özelliklerin bir arada bulunduğu ve bu hastalarda tanı karmaşası yaşanabileceği bildirilmektedir. Bu hastalar idiyopatik tip 1 diyabet veya tip 1B diyabet veya Flatbush diyabet veya ketozis eğilimli tip 2 diyabet olarak sınıflandırılmıştır. Biz de bu çalışmamızda ketozis eğilimli tip 2 diyabet olduğunu belirlediğimiz 2 olgumuzu sunmayı, konuyu literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı ve genel bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Türk Jem 2009; 13: 56-9
Anahtar kelimeler: Flatbush diyabet, ketozise eğilim, diyabetin sınıflandırlması

ÖZET

Abstract
Type 2 diabetes is an endocrine and metabolic disorder appearing with insulin resistance and impaired beta cell secretory function. Type 1 diabetes is characterized by the autoimmune destruction of pancreatic beta cells, which leads to absolute insulin deficiency. Diabetic ketoacidosis is considered a cardinal feature of type 1 diabetes. A number of studies have demonstrated that diabetic ketoacidosis also occurs in subjects with type 2 diabetes. Such patients are classified as idiopathic type 1 diabetes, type 1B diabetes, Flatbush diabetes or ketosis-prone type 2 diabetes. The aim of our study was to present two patients, who were diagnosed with ketosis-prone type 2 DM, as well as to discuss the subject in the light of the extant literature and to be able to make general recommendations. Turk Jem 2009; 13: 56-9
Key words: Flatbush diabetes, prone to ketosis, classification of diabetes mellitus

Özet
Tip 2 diyabet, insülin rezistansı ve beta hücre sekresyon bozukluğunun birlikte görüldüğü endokrin ve metabolik bir hastalıktır. Tip 1 diyabet ise pankreatik beta hücrelerinin otoimmun dekstrüksiyonu sonucu insülin eksikliği ile karakterizedir. Diyabetik ketoasidoz tip 1 diyabeti belirleyici en önemli özelliklerden birisidir. Bazı çalışmalarda diyabetik ketoasidozun tip 2 diyabetik hastalarda da görüldüğü saptanmıştır. Ketoz veya ketoasidoz tablosu ile başvuran bazı hastalarda hem tip 1 hem de tip 2 diyabete özgü klinik özelliklerin bir arada bulunduğu ve bu hastalarda tanı karmaşası yaşanabileceği bildirilmektedir. Bu hastalar idiyopatik tip 1 diyabet veya tip 1B diyabet veya Flatbush diyabet veya ketozis eğilimli tip 2 diyabet olarak sınıflandırılmıştır. Biz de bu çalışmamızda ketozis eğilimli tip 2 diyabet olduğunu belirlediğimiz 2 olgumuzu sunmayı, konuyu literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı ve genel bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Türk Jem 2009; 13: 56-9
Anahtar kelimeler: Flatbush diyabet, ketozise eğilim, diyabetin sınıflandırlması