ORIGINAL ARTICLE

Fine Needle Aspiration Cytology of Thyroid Nodules: Correlation with Surgical Histopathology - Original Article
Fine Needle Aspiration Cytology of Thyroid Nodules: Correlation with Surgical Histopathology - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective: Approximately 7% of people have thyroid nodules. The most important consideration in evaluating patients with thyroid nodules is whether the nodule is malignant. Fine needle aspiration (FNA) biopsy is the best, safest, and most cost-effective measure for distinguishing malignancy, thus preventing unnecessary surgeries. In this survey, adequacy of smears, cytologic findings, histologic findings, and their concordance, have been studied.
Materials and Methods: FNA biopsy was performed in 200 patients with palpable thyroid nodules in 2004-2005. Cytologic findings and adequacy of specimens were recorded. Of the 200 patients, 39 had surgery; postoperative histological results were compared with FNA biopsy results.
Results: Of FNA smears, 88% were adequate; of these adequate smears, 57.2% were benign, 34.2% were suspicious for malignancy, and 8.6% were reported as malignant. When results of surgical pathology were compared with FNA cytology results, all benign surgical specimens also had benign cytology results, and all malignant surgical specimens had malignant results on cytology evaluation. In nodules with suspicious cytology, histopathology showed that 50% were malignant and 50% were benign.
Conclusions: FNA is a simple and cost-effective procedure for identifying benign and malignant nodules. The incidence of malignant pathology in nodules with suspicious cytology was higher than other studies.Turk Jem 2008; 12: 73-4
Key words: Thyroid nodule, Fine needle aspiration, nodules cytology and nodules pathology

Özet
Amaç:
Tiroid nodüllerine %7 sıklıkta rastlanmaktadır. Tiroid nodülü mevcut hastaların değerlendirilmesinde en önemli nokta, nodülün habis olup olmadığının belirlenmesidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, selim-habis ayrımında, en iyi, en güvenli ve maliyeti elde edilen sonuçlara değer yöntemdir. Gereksiz cerrahi girişimleri engelleyebilir. Bu çalışmada, yayma preparatların yeterliliği, sitolojik bulgular, histolojik bulgular ve bunlar arasındaki tanı uyumluluğu çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Palpabl tiroid nodülü olan 200 hastada ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanmıştır. Örneklerin yeterliliği, sitolojik bulgular kaydedilmiştir. Cerrahi girişim 39 hastada uygulanmıştır. Bu hastalarda, cerrahi girişim sonrası histopatolojik bulgular ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi yaymalarında yeterli örnek elde etme oranı %88’dir. Yeterli örneklerin %57.2’si selim, %34.2’si kuşkulu ve %8.6’si habis sitolojiye işaret etmektedir. Cerrahi sonrası, selim patolojisi olanlarda, sitoloji de selim bulgulara işaret etmektedir. Habis patolojisi olanlarda ise, sitoloji habis bulgulara işaret etmektedir. Kuşkulu sitolojisi olan nodüllerde, patolojik olarak malignite oranı %50’dir.
Sonuç: İnce iğne aspirasyonu, selim-habis tiroid nodülü ayrımında basit ve ucuz bir yöntemdir. Kuşkulu sitolojiye sahip nodüllerde habaset oranı, diğer çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. Turk Jem 2008; 12: 73-4
Anahtar kelimeler: Tiroid nodülleri, ince iğne aspirasyonu, nodül sitolojisi, nodül patolojisi

ÖZET

Abstract
Objective: Approximately 7% of people have thyroid nodules. The most important consideration in evaluating patients with thyroid nodules is whether the nodule is malignant. Fine needle aspiration (FNA) biopsy is the best, safest, and most cost-effective measure for distinguishing malignancy, thus preventing unnecessary surgeries. In this survey, adequacy of smears, cytologic findings, histologic findings, and their concordance, have been studied.
Materials and Methods: FNA biopsy was performed in 200 patients with palpable thyroid nodules in 2004-2005. Cytologic findings and adequacy of specimens were recorded. Of the 200 patients, 39 had surgery; postoperative histological results were compared with FNA biopsy results.
Results: Of FNA smears, 88% were adequate; of these adequate smears, 57.2% were benign, 34.2% were suspicious for malignancy, and 8.6% were reported as malignant. When results of surgical pathology were compared with FNA cytology results, all benign surgical specimens also had benign cytology results, and all malignant surgical specimens had malignant results on cytology evaluation. In nodules with suspicious cytology, histopathology showed that 50% were malignant and 50% were benign.
Conclusions: FNA is a simple and cost-effective procedure for identifying benign and malignant nodules. The incidence of malignant pathology in nodules with suspicious cytology was higher than other studies.Turk Jem 2008; 12: 73-4
Key words: Thyroid nodule, Fine needle aspiration, nodules cytology and nodules pathology

Özet
Amaç:
Tiroid nodüllerine %7 sıklıkta rastlanmaktadır. Tiroid nodülü mevcut hastaların değerlendirilmesinde en önemli nokta, nodülün habis olup olmadığının belirlenmesidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, selim-habis ayrımında, en iyi, en güvenli ve maliyeti elde edilen sonuçlara değer yöntemdir. Gereksiz cerrahi girişimleri engelleyebilir. Bu çalışmada, yayma preparatların yeterliliği, sitolojik bulgular, histolojik bulgular ve bunlar arasındaki tanı uyumluluğu çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Palpabl tiroid nodülü olan 200 hastada ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanmıştır. Örneklerin yeterliliği, sitolojik bulgular kaydedilmiştir. Cerrahi girişim 39 hastada uygulanmıştır. Bu hastalarda, cerrahi girişim sonrası histopatolojik bulgular ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi yaymalarında yeterli örnek elde etme oranı %88’dir. Yeterli örneklerin %57.2’si selim, %34.2’si kuşkulu ve %8.6’si habis sitolojiye işaret etmektedir. Cerrahi sonrası, selim patolojisi olanlarda, sitoloji de selim bulgulara işaret etmektedir. Habis patolojisi olanlarda ise, sitoloji habis bulgulara işaret etmektedir. Kuşkulu sitolojisi olan nodüllerde, patolojik olarak malignite oranı %50’dir.
Sonuç: İnce iğne aspirasyonu, selim-habis tiroid nodülü ayrımında basit ve ucuz bir yöntemdir. Kuşkulu sitolojiye sahip nodüllerde habaset oranı, diğer çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. Turk Jem 2008; 12: 73-4
Anahtar kelimeler: Tiroid nodülleri, ince iğne aspirasyonu, nodül sitolojisi, nodül patolojisi