ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ERRATUM

Expression Level of Circulating miR-93 in Serum of Patients with Diabetic Nephropathy
Diyabetik Nefropati Hastalarının Serumlarında Serbest miR-93 Ekspresyon Düzeyleri
Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:78-84
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.