CASE REPORT

Exceptional Evolution of Autoimmune Hypothyroidism to Graves' Disease
Otoimmun Hipotiroidinin Graves' Hastalığına Sıradışı Değişimi
Received Date : 20 Aug 2013
Accepted Date : 29 Apr 2014
Doi: 10.4274/tjem.2375 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

The occurrence of Graves’ disease after an autoimmune hypothyroidism is particularly outstanding and raises questions about the mechanisms involved. Here, we report an 18-year-old patient who has been followed up for autoimmune hypothyroidism since 2009. Hormonal biological monitoring has led to gradually reduce the dose of substitution therapy and to stop it in September 2011 due to the occurrence of hyperthyroidism. The diagnosis of Graves’ disease was confirmed by the positivity of TSH-receptor antibodies. Carbimazole treatment is then undertaken. This new observation shows that this seemingly paradoxical combination is not impossible and encourages regular surveillance of these patients.  Turk Jem 2014; 18: 95-96

ÖZET

Otoimmun hipotiroidi sonrası gelişen Graves Hastalığı oldukça sıradışıdır ve altta yatan mekanizmalar konusunda soru işaretleri barındırır. Burada 2009 yılından bu yana otoimmun hipotiroidi nedeni ile takip edilen 18 yaşındaki bir hasta sunulmaktadır. Hormon izlemine göre yerine koyma tedavisindeki dozlar kadameli olarak azaltılmış ve hipertiroidi nedeni ile Eylül 2011 de tedavi kesilmiştir. Graves Hastalığı tanısı TSH-reseptör antikoru pozitifliği ile doğrulanmıştır. Karbimazol tedavisi başlanmıştır. Bu gözlem paradoksal kombinasyonların imkansız olmadığını göstermekte ve düzenli kontrollerin yapılmasını desteklemektedir. Turk Jem 2014; 18: 95-96