ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of the Relationship Between Thyroid Functions and Dry Eye Symptoms in Patients with Hashimoto Thyroiditis
Hashimoto Tiroiditi Tanılı Hastalarda Kuru Göz Semptomlarının Tiroid Fonksiyonları ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
Received Date : 15 Jun 2017
Accepted Date : 08 Nov 2017
Doi: 10.25179/tjem.2017-56971 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2017;21:108-112
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Purpose: Dry eye is the most common symptom of thyroid-associated ophthalmopathy in Hashimoto thyroiditis. Ocular surface inflammation, tear hyperosmolarity and overproduction of inflammatory cytokines are responsible for the development of this process. In this study, we aimed to investigate the relationship between thyroid functions and dry eye symptoms in patients with Hashimoto thyroiditis. Materials and Methods: The patients, diagnosed with Hashimoto thyroiditis (n:125), were included in this monocenter cross-sectional study. The study population was divided into three groups: euthyroidism (Group–1, n:48), subclinical hypothyroidism (Group–2, n:38) and overt hypothyroidism (Group–3, n:39). The groups were compared based on the presence of dry eye syndrome, Schirmer tests, OSDI scores of patients with dry eye diagnosis and tear break-up time. The results were analyzed with ANOVA and Spearman’s correlation test. Results: No significant difference was found in the frequency of dry eye syndrome between the groups (p = 0.1). There was no difference in the Schirmer scores and tear break-up time measurements (p = 0.6 and 0.2). The severity of OSDI scores was significantly milder in the patients with dry eye diagnosis, in the euthyroid group (p = 0.03). Serum fT3 levels positively correlated with tear break up time measurements (p = 0.004, r = 0.302) and negatively correlated with presence of dry eye syndrome (p = 0.03, r = –0.981). Discussion: Although dry eye symptoms tend to be milder in euthyroid patients, the frequency of dry eye syndrome is similar in patients with Hashimoto thyroiditis, independent of thyroid function status.
ÖZET
Amaç: Hashimoto tiroiditi tanısı olan hastalarda tiroid fonksiyonlarının durumu ile kuru göz semptomlarının şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Prospektif klinik çalışmaya 125 Hashimoto tiroiditi tanılı hasta dahil edilmiştir. Hastalar tiroid fonksiyon durumlarına göre ötiroid (Grup–1, n:48), subklinik hipotiroid (Grup–2, n:38) ve aşikar hipotiroid (Grup–3, n:39) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Kuru göz tanısı, Schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı ve OSDI anket sonuçlarına göre konulmuştur. Kuru göz tanısı olan hastalarda semptomların şiddeti OSDI anketlerine gore belirlenerek tiroid fonksiyon durumu ile ilişkisi araştırılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve post-hoc Tukey testi, korelasyon analizinde Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Gruplar arasında kuru göz tanısının sıklığı arasında anlamlı fark izlenmedi (p = 0.1). Ötiroid grupta OSDI skorları belirgin olarak daha düşük izlendi (p = 0.03). Serum sT3 düzeyleri ile gözyaşı kırılma zamanı arasında pozitif korelasyon (p = 0.004, r = 0.302) tespit edildi. Ayrıca serum sT3 düzeylerinin kuru göz sıklığı ile negatif korelasyon gösterdiği izlendi (p = 0.03, r = –0.981).