ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Estimation of Segmental and Total Body Fat in Healthy Adults: Comparison of Bio-electric Impedance Analysis and Dual Energy X-ray Absorptiometry
Sağlıklı Yetişkinlerde Segmental ve Total Vücut Yağı Tahmini: Biyoelektrik İmpedans Analizi ve Dual Enerji X-ray Absorpsiyometrinin Karşılaştırılması
Received Date : 04 Jul 2019
Accepted Date : 24 Nov 2019
Available Online : 13 Dec 2019
Doi: 10.25179/tjem.2019-70313 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2019;23:240-247
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Objective: Bioelectric impedance analysis (BIA) and dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) are two commonly used techniques, but each has its own pros and cons. To assess the accuracy of BIA in comparison with DEXA in the assessment of total and segmental fat mass and fat percentage. Material and Methods: Fifty-four healthy adults (24 men and 30 women) participated in this study. The total fat mass, extremity fat mass, and trunk fat mass with the respective percentages were assessed by both DEXA and BIA techniques. Results: BIA technique significantly underestimated total and segmental fat masses and percentages (p<0.0001) in comparison with DEXA. The average differences were as follows: total fat mass, 5.76±1.04 kg; total fat mass percentage, 10.56±1.43; extremity fat mass, 3.28±0.54 kg; extremity fat mass percentage, 10.72±1.85; trunk fat mass, 3.04±0.62 kg; and trunk fat mass percentage, 9.83±1.24. The highest correlation between BIA and DEXA was in the estimation of total fat mass percentage (0.93) and the lowest was in the estimation of extremity fat mass (0.72). Conclusion: BIA underestimates fat composition, thus the difference should be considered during the evaluation of a client.
ÖZET
Amaç: Biyoelektrik impedans analizi (BIA) ve dual enerji X-ray absorpsiyometri (DEXA) yaygın olarak kullanılan 2 tekniktir, ancak her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Bu çalışmada, total ve segmental yağ kütlesi ve yağ yüzdesinin değerlendirilmesinde DEXA’ya kıyasla BIA’nın doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 54 sağlıklı yetişkin (24 erkek ve 30 kadın) katılmıştır. Total yağ kütlesi, ekstremite yağ kütlesi, gövde yağ kütlesi ve sırasıyla yüzdeleri hem DEXA hem de BIA teknikleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: BIA tekniği DEXA ile karşılaştırıldığında, total ve segmental yağ kütle ve yüzdelerini anlamlı olarak daha düşük ölçmüştür (p<0,0001). Ortalama farklar şöyledir: Total yağ kütlesi 5,76±1,04 kg, total yağ kütlesi yüzdesi 10,56±1,43, ekstremite yağ kütlesi 3,28±0,54 kg, ekstremite yağ kütlesi yüzdesi 10,72±1,85, gövde yağ kütlesi 3,04±0,62 kg ve gövde yağ kütlesi yüzdesi 9,83±1,24. BIA ile DEXA arasındaki en yüksek korelasyon total yağ kütlesi yüzdesi tahmininde (0,93), en düşük korelasyon ekstremite yağ kütlesi tahmininde (0,72) gerçekleşmiştir. Sonuç: BIA, yağ kompozisyonunu olduğundan daha düşük ölçmektedir, bu nedenle kişinin değerlendirmesinde bu fark göz önünde bulundurulmalıdır.