ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
OTHER

Erkek Obezitesinde Bozulmuş Antioksidan Kapasite ve Hipoçinkonemi
Erkek Obezitesinde Bozulmuş Antioksidan Kapasite ve Hipoçinkonemi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Summary

Antioksidanlar organizmayı serbest radikallerin zararlı etkilerinden korurlar. ob/ob farelerde antioksidanlar ve bazı eser element düzeylerinde değişiklik olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, erkek obez bireylerde eser elementleri ve oksidatif stresi araştırmaktır.
Yetmişaltı obez [vücut kitle indeksi (VKİ) > kg/m2 ve bunlara yaşça uyumlu 24 sağlıklı erkek, kontrol grubu olarak çalışmaya katıldı. Her iki grupta açlık plasma insülini, glukoz, trigliserid (TG), total kolesterol, VLDL ve HDL kolesterol seviyeleri, eritrosit glutatyon peroksidaz (GSH-P x) ve bakır çinko-süperoksit dismutaz aktiviteleri ve eritrosit tiobarbiturik asit reaktif madde (TBARS) seviyeleri ölçüldü. Ayrıca eritrosit bakır (Cu), çinko (Zn), demir (Fe) seviyeleri ölçüldü.
Obez bireylerdeki ortalama Cu ve Fe seviyelerinin kontrol grubundan farksız olduğunu bulduk. Aynı zamanda ortalama Zn seviyeleri kontrol grubunkinden önemli ölçüde düşüktü (p=0.0023). Obez bireylerdeki ortalama eritrosit Cu Zn-SOD ve GSHPx seviyeleri kontrol grubundakilerden önemli ölçüde düşüktü (p=0.001). Aynı zamanda eritrosit TBARS seviyeleri kontrol grubundakinden önemli ölçüde yüksekti (p=0.001).
Erkek obezitesi, obeziteye bağlı sağlık problemlerinin gelişmesiyle ilgili olabilen bozuk antioksidan kapasite ve çinko seviyesindeki azalma ile karakterizedir.
Keywords: Obezite, eser elementler, antioksidan enzimler, oksidatif stres

ÖZET

Summary

Antioksidanlar organizmayı serbest radikallerin zararlı etkilerinden korurlar. ob/ob farelerde antioksidanlar ve bazı eser element düzeylerinde değişiklik olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, erkek obez bireylerde eser elementleri ve oksidatif stresi araştırmaktır.
Yetmişaltı obez [vücut kitle indeksi (VKİ) > kg/m2 ve bunlara yaşça uyumlu 24 sağlıklı erkek, kontrol grubu olarak çalışmaya katıldı. Her iki grupta açlık plasma insülini, glukoz, trigliserid (TG), total kolesterol, VLDL ve HDL kolesterol seviyeleri, eritrosit glutatyon peroksidaz (GSH-P x) ve bakır çinko-süperoksit dismutaz aktiviteleri ve eritrosit tiobarbiturik asit reaktif madde (TBARS) seviyeleri ölçüldü. Ayrıca eritrosit bakır (Cu), çinko (Zn), demir (Fe) seviyeleri ölçüldü.
Obez bireylerdeki ortalama Cu ve Fe seviyelerinin kontrol grubundan farksız olduğunu bulduk. Aynı zamanda ortalama Zn seviyeleri kontrol grubunkinden önemli ölçüde düşüktü (p=0.0023). Obez bireylerdeki ortalama eritrosit Cu Zn-SOD ve GSHPx seviyeleri kontrol grubundakilerden önemli ölçüde düşüktü (p=0.001). Aynı zamanda eritrosit TBARS seviyeleri kontrol grubundakinden önemli ölçüde yüksekti (p=0.001).
Erkek obezitesi, obeziteye bağlı sağlık problemlerinin gelişmesiyle ilgili olabilen bozuk antioksidan kapasite ve çinko seviyesindeki azalma ile karakterizedir.
Keywords: Obezite, eser elementler, antioksidan enzimler, oksidatif stres