ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Electromagnetic Exposure May Interfere with the Prevalence of Diabetes Mellitus in Turkey
Türkiye'de Elektromanyetik Maruziyet Diyabetes Mellitus Prevalansını Etkileyebilir
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Exposure to electromagnetic fields may cause or worsen diabetes mellitus. Cancer has been studied many times but diabetes has not been discussed in terms of electromagnetic exposure. We combined the data of two large studies that were recently conducted in Turkey. We found that electromagnetic pollution may negatively affect health. Turk Jem 2012; 16: 41-2

ÖZET

Elektromanyetik etki altında kalma diyabeti kötüleştirebilir veya diyabete sebep olabilir. Kanserin elektromanyetik maruziyet ile ilişkisi birçok çalışmada araştırılmıştır ancak diyabetle ilgili bu konuda bir tartışma yapılmamıştır. Türkiye'de bu konularda yapılmış iki büyük araştırmayı birleştirdik ve elektromanyetik kirliliğin sağlığı olumsuz etkileyebileceği sonucuna vardık. Türk Jem 2012; 16: 41-2