ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Effects Of Insulin Pump And Subcutaneous Insulin Infusion Therapy On Glycemic Control In Brittle Diabetics - Original Article
Effects Of Insulin Pump And Subcutaneous Insulin Infusion Therapy On Glycemic Control In Brittle Diabetics - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
A type of type I diabetes mellitus characterized by any kind of serious unstable conditions in glycemia requiring recurrent and/or long term hospitalization by altering the quality of life is defined as Brittle (unstable) diabetes who are admitted to hospital due to frequently recurring ketoacidosis, hypoglycemia and/or hyperglycemia. Brittle diabetes is the most difficult group of patients for the patients as well as diabetes team (physician, diabetes training nurse and dietician). Glycemic control can’t be achieved easily despite intensive insulin therapy.
Materials and Methods: The present study included 30 patients including 22 women and 8 men who were admitted to our clinic with brittle diabetes. Initially, doses of insulin pump were adjusted based on protocol for switching from multiple intensive insulin therapy to insulin pump. The patients were re-evaluated for glycemic control 3 months after discharge from the hospital.
Results: Prior to insertion of insulin pump (IP), mean of fasting blood glucose was 237.66±69.51 mg/dl, mean fed blood glucose concentration 282.70±82.61 mg/dl, mean HbA1c level 8.74±02.29%, total insulin dose 45.13±10.75 U/day. Three months after initiation of continuous subcutaneous insulin infusion therapy, mean fasting blood glucose concentration was 93.63±23.25 mg/dl, mean post-prendial blood glucose concentration was 116.20±28.34 mg/dl, mean HbA1c was 6.34±0.81% (p<0.001), and total insulin dose was 38±16.45 U/day (p <0.005).
Conclusions: As our findings, the best option in the treatment of brittle diabetes which is unresponsive to multiple doses of insulin and makes a trouble for both the patient and the physician in achieving glycemic control is subcutaneous continuous insulin infusion despite its high cost. Turk Jem 2007; 11: 89-92
Key words:  Insulin pump, glycemic control, brittle diabetics

Özet
Amaç:
Tip 1 diyabetin, yaşantıyı kesintiye uğratarak tekrar tekrar ve/veya uzun süreli hastaneye yatmayı gerektiren, glisemideki her çeşit ciddi kararsız durum ile karakterize şekli Brittle (kararsız) Diyabet olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalar sıklıkla tekrarlayan ketoasidoz, hipoglisemi ve/veya hiperglisemi sebebiyle hastaneye yatmaktadır. Brittle diyabet, hastaların olduğu kadar diyabet ekibi (hekim-diyabet eğitim hemşiresi-diyetisyen) içinde en zor hasta grubudur. İntensif insülin tedavisine rağmen glisemik kontrol kolaylıkla sağlanamamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimize yatırılarak Brittle Diyabet tanısı almış yaş ortalaması 31.23±9.97 yıl, diyabet süreleri ortalama 8.66±7.95 yıl, vücut kitle indeks ortalaması 22.76±2.47 kg/m2 olan 22 kadın/8 erkek, toplam 30 Tip 1 diyabetli çalışmaya alındı. Hastaların tümü yatış öncesi multipl doz intensif insülin tedavisi almaktaydı ve diyabet merkezimizce takip edilmekteydi. Hastalara eğitimleri tamamlanarak portabl eksternal insülin pompası uygulandı. İnsülin pompa uygulamasından ortalama 7 gün sonra taburcu edildi. Hastalar hastane çıkışlarından 3 ay sonra glisemik açıdan tekrar değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların İP uygulama öncesi açlık kan şekeri ortalaması 237.66±69.51 mg/dl, tokluk kan şekeri ortalaması 282.70±82.61 mg/dl, HbA1c %8.74±02.29, total insülin dozları 45.13±10.75 ünite/gün iken, insülin pompası ile sürekli subkutan insülin infüzyon tedavisi başladıktan 3 ay sonraki değerler sırası ile 93.63±23.25mg/dl (p<0.001), 116.20±28.34 mg/dl (p<0.001), %6.34±0.81(p<0.001),, 38±16.45 ünite/gün (p <0.005) saptanmıştır.
Sonuçlar: Glisemik kontrolü sağlamada hasta ve klinisyen için her zaman sorun yaratan, multipl doz insüline yanıt alınamayan Brittle diyabetin tedavisinde en iyi seçenek, maliyetinin yüksek olmasına rağmen insülin pompası ile subkutan sürekli insülin infüzyonudur.  Turk Jem 2007; 11: 89-92
Anahtar kelimeler: İnsülin pompası, glisemik kontrol, brittle diyabet

ÖZET

Abstract
Objective:
A type of type I diabetes mellitus characterized by any kind of serious unstable conditions in glycemia requiring recurrent and/or long term hospitalization by altering the quality of life is defined as Brittle (unstable) diabetes who are admitted to hospital due to frequently recurring ketoacidosis, hypoglycemia and/or hyperglycemia. Brittle diabetes is the most difficult group of patients for the patients as well as diabetes team (physician, diabetes training nurse and dietician). Glycemic control can’t be achieved easily despite intensive insulin therapy.
Materials and Methods: The present study included 30 patients including 22 women and 8 men who were admitted to our clinic with brittle diabetes. Initially, doses of insulin pump were adjusted based on protocol for switching from multiple intensive insulin therapy to insulin pump. The patients were re-evaluated for glycemic control 3 months after discharge from the hospital.
Results: Prior to insertion of insulin pump (IP), mean of fasting blood glucose was 237.66±69.51 mg/dl, mean fed blood glucose concentration 282.70±82.61 mg/dl, mean HbA1c level 8.74±02.29%, total insulin dose 45.13±10.75 U/day. Three months after initiation of continuous subcutaneous insulin infusion therapy, mean fasting blood glucose concentration was 93.63±23.25 mg/dl, mean post-prendial blood glucose concentration was 116.20±28.34 mg/dl, mean HbA1c was 6.34±0.81% (p<0.001), and total insulin dose was 38±16.45 U/day (p <0.005).
Conclusions: As our findings, the best option in the treatment of brittle diabetes which is unresponsive to multiple doses of insulin and makes a trouble for both the patient and the physician in achieving glycemic control is subcutaneous continuous insulin infusion despite its high cost. Turk Jem 2007; 11: 89-92
Key words:  Insulin pump, glycemic control, brittle diabetics

Özet
Amaç:
Tip 1 diyabetin, yaşantıyı kesintiye uğratarak tekrar tekrar ve/veya uzun süreli hastaneye yatmayı gerektiren, glisemideki her çeşit ciddi kararsız durum ile karakterize şekli Brittle (kararsız) Diyabet olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalar sıklıkla tekrarlayan ketoasidoz, hipoglisemi ve/veya hiperglisemi sebebiyle hastaneye yatmaktadır. Brittle diyabet, hastaların olduğu kadar diyabet ekibi (hekim-diyabet eğitim hemşiresi-diyetisyen) içinde en zor hasta grubudur. İntensif insülin tedavisine rağmen glisemik kontrol kolaylıkla sağlanamamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimize yatırılarak Brittle Diyabet tanısı almış yaş ortalaması 31.23±9.97 yıl, diyabet süreleri ortalama 8.66±7.95 yıl, vücut kitle indeks ortalaması 22.76±2.47 kg/m2 olan 22 kadın/8 erkek, toplam 30 Tip 1 diyabetli çalışmaya alındı. Hastaların tümü yatış öncesi multipl doz intensif insülin tedavisi almaktaydı ve diyabet merkezimizce takip edilmekteydi. Hastalara eğitimleri tamamlanarak portabl eksternal insülin pompası uygulandı. İnsülin pompa uygulamasından ortalama 7 gün sonra taburcu edildi. Hastalar hastane çıkışlarından 3 ay sonra glisemik açıdan tekrar değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların İP uygulama öncesi açlık kan şekeri ortalaması 237.66±69.51 mg/dl, tokluk kan şekeri ortalaması 282.70±82.61 mg/dl, HbA1c %8.74±02.29, total insülin dozları 45.13±10.75 ünite/gün iken, insülin pompası ile sürekli subkutan insülin infüzyon tedavisi başladıktan 3 ay sonraki değerler sırası ile 93.63±23.25mg/dl (p<0.001), 116.20±28.34 mg/dl (p<0.001), %6.34±0.81(p<0.001),, 38±16.45 ünite/gün (p <0.005) saptanmıştır.
Sonuçlar: Glisemik kontrolü sağlamada hasta ve klinisyen için her zaman sorun yaratan, multipl doz insüline yanıt alınamayan Brittle diyabetin tedavisinde en iyi seçenek, maliyetinin yüksek olmasına rağmen insülin pompası ile subkutan sürekli insülin infüzyonudur.  Turk Jem 2007; 11: 89-92
Anahtar kelimeler: İnsülin pompası, glisemik kontrol, brittle diyabet