ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Effect of Physical Exercise on the Cardiorespiratory Response in Overweight Adolescents
Fazla Kilolu Adolesanlarda Fiziksel Egzersizin Kardiyorespiratuvar Yanıta Etkisi
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abs­tract

Purpose:
To evaluate the effects of an aerobic physical exercise program on the metabolic and cardiorespiratory response in overweight adolescents.
Material and Method: This is a randomized study evaluating overweight adolescents divided into intervention and control groups before and after an aerobic exercise program. Pre- and post-intervention aerobic fitness was evaluated by a submaximal incremental test on a cycle ergometer. The training program lasted 12 weeks, when the intervention group exercised three times per week on a cycle ergometer at individual training intensities corresponding to lactate threshold (LT) and onset of blood lactate accumulation (OBLA). The individual workload was increased by 10% at 2-week intervals.
Results: After intervention, an increase in workload levels corresponding to LT (33.3%) and OBLA (14.2%) was observed in the intervention group. In addition, the intervention group reached LT training intensity at a heart rate higher than that observed before intervention and that of controls (p<0.05). 
Discussion: The program resulted in positive changes in aerobic fitness and heart rate, improving exercise tolerance. Turk Jem 2012; 16: 14-8


Özet

Amaç:  Fazla kilolu adolesanlarda, aerobik fiziksel egzersizin metabolik ve kardiyorespiratuvar yanıta olan etkilerinin değerlendirilmesi
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, aerobik egzersiz programı öncesi ve sonrası girişim ve kontrol grubu olarak ayrılan fazla kilolu adolesanların değerlendirildiği randomize bir çalışmadır. Girişim öncesi ve sonrası aerobik fitnes, bisiklet ergometresinde submaksimal artış testi ile değerlendirildi. Çalışma programı 12 hafta sürdü ve girişim grubu tarafından haftada üç kere bisiklet ergometresi üzerinde  laktat eşiğini (LT)  ve kanda laktat birikiminin başlangıcını (OBLA) işaret eden bireysel çalışma yoğunluğunda egzersiz yapıldı. Bireysel çalışma yükü 2 hafta aralıklarla %10 arttırıldı.
Bulgular: Girişim sonrası, girişim grubunda LT (%33,3) ve OBLAnın (%14,2) işaret ettiği şekilde çalışma yükü düzeylerinde artış gözlendi. Ek olarak, girişim grubu LT çalışma yoğunluğuna, girişim öncesinde gözlenenden ve kontrol grubundan daha yüksek bir kalp hızında ulaştığı görüldü (p<0,05).
Sonuç: Program, aerobik fitnes ve kalp hızında olumlu değişiklikler ve egzersiz toleransında düzelme sağlamıştır. Türk Jem 2012; 16: 14-8