LETTER TO THE EDITOR

DPP-4 Inhibition in Diabetic Rheumatoid Arthritis Patients
Diabetik Romatoid Artritli Hastalarda DPP-4 İnhibisyonu
Doi: 10.4274/Tjem.2146 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is a common disorder that affects the synovium with an autoimmune reaction. Additionally, the prevalence of diabetes mellitus (DM) in RA patients is higher compared with normal population. Chronic systemic inflammation is a characteristic feature of RA and also has been associated with both insulin resistance and type 2 DM. A recent research by Ospelt et al. showed that inhibition of fibroblast activation protein and dipeptidylpeptidase increases cartilage invasion by rheumatoid arthritis synovial fibroblasts. Furthermore, Jacobs et al. has suggested in a recent publication that the use of a dipeptidylpeptidase inhibitor in the setting of RA is a precious contribution in a determination of the role of RASFs in disease progression. The recent guidelines for the treatment and management of diabetes from the American Diabetes Asoociation, American Association of Clinical Endocrinologists and the National Institute for Health and Clinical Excellenge include DPP-4 inhibitors, a new therapeutic option. However, the available data on the inhibition of dipeptidyl peptidase in RA suggest that we should be careful in terms of the use of DPP-4 inhibitors in the treatment of diabetic patients with RA. Turk Jem 2013; 17: 81-2

ÖZET

Romatoid artrit (RA) otoimmun reaksyon ile synoviayı etkileyen, sık görülen bir hastalıktır. Buna ek olarak diabetes mellitus prevelansı RA’lı hastalarda normal populasyona göre daha yüksektir. Kronik sitemik inflamasyon romatoid artritin karakteristik bir özelliğidir, insülin direnci ve tip 2 diabetes mellitus ile ilişkilidir. Ospelt ve arkadaşlarının son zamanlarda yaptıkları bir çalışmada fibroblast aktivatör protein ve dipeptidilpeptidaz inhibisyonunun romatoid artrit synoviyal fibroblastları ile kartilaj invazyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca Jacob ve arkadaşları romatoid artritte dipeptidil peptidaz inhibitörlerinin rolünü değerlendirmişler, romatoid artritte sinovyal fibroblastların hastalık ilerleyişinde önemli katkılarının olduğunu ortaya koymuşlar ve yakın zamanda yayınlamışlardır. ADA, AACE ve NICE’nin son diabet tedavi kılavuzları yeni tedavi seçeneği DPP-4 inhibitörlerini içermektedir. Bununla birlikte RA’de dipeptidilpeptidaz inhibisyonu ile ilgili ulaşılabilen veriler, diabetik RA’lı hastalarda DPP-4 kullanılmasında dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Turk Jem 2013; 17: 81-2