CASE REPORT

Diabetes Insipidus and Anterior Pituitary Insufficiency Due to Breast Cancer Metastasis
Meme Kanseri Metastazına Bağlı Gelişen Diabetes İnsipidus ve Ön Hipofiz Yetmezliği Olgusu
Received Date : 18 Dec 2014
Accepted Date : 23 Sep 2015
Doi: 10.4274/tjem.2902 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Metastases from breast cancer to the pituitary gland are uncommon. We present a 35-year-old woman with diabetes insipidus and anterior pituitary insufficiency resulting from breast cancer metastases to the pituitary gland. The patient presented with reduced consciousness, fatigue, polyuria, and polydipsia. Hypernatremia (sodium: 154 mmol/L), hypostenuria (urine density: 1001), and hypopituitarism were present on laboratory evaluation. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed heterogeneous pituitary gland, thickened pituitary stalk (8mm), and loss of normal hyperintense signal of the posterior pituitary. Based on the clinical, laboratory, and MRI findings, the patient was diagnosed with diabetes insipidus and anterior pituitary insufficiency due to pituitary metastases from breast cancer. She received desmopressin, L-thyroxine, and prednisolone, which resulted in improvement of her symptoms and laboratory results. The patient, who also received Gamma Knife radiosurgery and chemotherapy, died six months later due to disseminated metastases. Although pituitary metastasis is rare, it should be kept in mind in patients with breast cancer since early detection and treatment can improve symptoms of patients.

ÖZET

Hipofiz bezine meme kanseri metastazı olgusu nadir görülen bir durumdur. Hipofiz metastazına bağlı diabetes insipidus ve ön hipofiz yetmezliği gelişen 35 yaşındaki meme kanserli kadın olguyu sunduk. Hasta bilinç bulanıklığı, halsizlik, çok su içme ve sık idrara gitme şikayetleri ile başvurdu. Laboratuvar incelemelerinde hipernatremi (plazma sodyum:154 mmol/L), hipostenüri (idrar dansitesi: 1001) ve hipopituitarizm saptandı. Hipofiz manyetik rezonans (MR) görüntülemede hipofiz bezinde heterojenite, infundibulumda kalınlaşma (8 mm), posterior hipofizin hiperintens özelliğini kaybettiği görüldü. Klinik, laboratuvar ve MR bulguları nedeniyle hastaya hipofiz metastazına bağlı diabetes insipidus ve ön hipofiz yetmezliği tanısı konuldu. Desmopressin, prednisolon ve levotiroksin tedavileri ile hastanın semptomlarında ve laboratuvar bulgularında düzelme saptandı. Gamma Knife radyo cerrahi ve kemoterapi de uygulanan hasta yaygın metastazlar nedeniyle 6 ay sonra öldü. Erken tanı ve tedavinin hasta semptomlarında belirgin iyileşme sağlaması nedeni ile hipofiz bezi metastazları nadir görülseler de meme kanserli hastalarda akılda tutulmalıdırlar.