ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Cranium Metastasis: An Unusual Presentation of Differentiated Thyroid Carcinoma
Kranyum Metastazı: Diferansiye Tiroid Karsinomunun Nadir Görülen Bir Prezentasyonu
Doi: 10.4274/Tjem.2258 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Distant metastasis may be the initial sign of differentiated thyroid carcinoma in rare cases. In this instance, the treatment approach is usually individualized. Unlike most other cancers, local treatment of the primary tumor (total thyroidectomy) is preferred as ablative surgery; so that radioactive iodine therapy should be more effective. Repeated doses of I-131 and radiotherapy for metastatic lesions may be needed. We report a female who presented with bone metastasis with fatal progression. Turk Jem 2013; 17: 71-4

ÖZET

Nadiren diferansiye tiroid karsinomunun ilk bulgusu uzak metastaz olabilir. Bu durumda tedavi yaklaşımı bireysel olmalıdır. Diğer kanserlerden farklı olarak primer tümörün çıkarılması (total tiroidektomi) cerrahi ablasyon amacı ile tercih edilir, böylece radyoaktif iyot tedavisi daha etkili olabilir. Metastatik lezyonlara yönelik tekrarlayan I-131 tedavisi ve radyoterapi gerekebilir. Kemik metastazı ile prezente olup fatal progresyon gösteren bir kadın hasta sunulmuştur. Turk Jem 2013; 17: 71-4