ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
CASE REPORT

Congenital Hypothyroidism and Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia - Case Report
Congenital Hypothyroidism and Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia - Case Report
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Congenital hypothyroidism is one of the most common endocrine disorders observed in paediatric endocrinology. Thyroid hormones play an important role in glucose physiology and in determining tissue insulin sensitivity. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia is a major cause of hypoglycaemia in the neonatal period and can be congenital or secondary to intrauterine growth retardation, perinatal asphyxia and maternal diabetes mellitus. We report a newborn with congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis and severe hyperinsulinaemic hypoglycaemia. The hyperinsulinaemic hypoglycaemia corrected when replacement therapy with thyroxine was commenced. In this report, it is emphasized that hypoglycemia in neonatal period may be an unusual finding in congenital hypothyroidism.
Key words: Hypothyroidism, hypoglicemia, newborn


Özet
Konjenital hipotiroidi pediatrik endokrinolojinin en sık görülen endokrin bozukluklarındandır. Tiroid hormonları glukoz metabolizması fizyolojisinde önemli bir rol oynamakta olup dokularda insulin duyarlılığını etkiler. Hiperinsulinemik hipoglisemi neonatal periyodda önemli bir hipoglisemi nedeni olup konjenital veya intrauterin gelişme geriliği, perinatal asfiksi ve maternal diabetes mellitusa sekonder de olabilir. Biz burada dishormonogenez nedeniyle konjenital hipotiroidisi olan bir yenidoğanda ciddi hiperinsulinemik hipoglisemi durumunu sunmaktayız. Hiperinsulinemik hipoglisemi durumu tiroksin replasman tedavisibaşlandıktan sonra düzeldi.Bu yazıda neonatal dönemde hipoglisemi nedeni olarak konjenital hipotiroidinin nadir görülen bir durum olması vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: hipotiroidi, hipoglisemi, yenidoğan

ÖZET

Abstract
Congenital hypothyroidism is one of the most common endocrine disorders observed in paediatric endocrinology. Thyroid hormones play an important role in glucose physiology and in determining tissue insulin sensitivity. Hyperinsulinaemic hypoglycaemia is a major cause of hypoglycaemia in the neonatal period and can be congenital or secondary to intrauterine growth retardation, perinatal asphyxia and maternal diabetes mellitus. We report a newborn with congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis and severe hyperinsulinaemic hypoglycaemia. The hyperinsulinaemic hypoglycaemia corrected when replacement therapy with thyroxine was commenced. In this report, it is emphasized that hypoglycemia in neonatal period may be an unusual finding in congenital hypothyroidism.
Key words: Hypothyroidism, hypoglicemia, newborn


Özet
Konjenital hipotiroidi pediatrik endokrinolojinin en sık görülen endokrin bozukluklarındandır. Tiroid hormonları glukoz metabolizması fizyolojisinde önemli bir rol oynamakta olup dokularda insulin duyarlılığını etkiler. Hiperinsulinemik hipoglisemi neonatal periyodda önemli bir hipoglisemi nedeni olup konjenital veya intrauterin gelişme geriliği, perinatal asfiksi ve maternal diabetes mellitusa sekonder de olabilir. Biz burada dishormonogenez nedeniyle konjenital hipotiroidisi olan bir yenidoğanda ciddi hiperinsulinemik hipoglisemi durumunu sunmaktayız. Hiperinsulinemik hipoglisemi durumu tiroksin replasman tedavisibaşlandıktan sonra düzeldi.Bu yazıda neonatal dönemde hipoglisemi nedeni olarak konjenital hipotiroidinin nadir görülen bir durum olması vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: hipotiroidi, hipoglisemi, yenidoğan