ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Comprehensive Analysis of Health Related Quality of Life in Patients with Diabetes: A Study From Konya Turkey - Original Article
Comprehensive Analysis of Health Related Quality of Life in Patients with Diabetes: A Study From Konya Turkey - Original Article
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Objective:
The effects of diabetes on Health Related Quality of Life (HRQOL) have been investigated with different designed studies which  aimed to clarify this subject from different perspectives and some of the results of these studies from different countries were controversial. We have designed our study to investigate the HRQOL in patients with diabetes about different perspectives with more comprehensive approach. This study is the first one from Turkey which has aimed to investigate the effects of diabetic complications, metabolic control and obesity on HRQOL with SF-36 questionnaire.
Material and Methods: We enrolled 193 women, 151 men, total 344 patients with diabetes mellitus admitted to our outpatient clinics in to the study. Ages, gender, diabetes duration (DD), salary, anthropometric measurements including height, weight, waist and hip circumferences and Body Mass Index (BMI) have been recorded. Diabetic complications including retinopathy (RP), nephropathy (NEPH), neuropathy (NEURO), gastroparesis (GASTRO), cardiac disease (CARD) and diabetic foot complications (EXTR) have been rated on a scale.
Results: Diabetic complications, HbA1c and BMI have been determined as independent variables that affect the HRQOL. The effect of these variables on HRQOL have been investigated with stepwise multiple regression analysis. In this comprehensive research, less education, lower income, older age, being female, metabolic control, non adherence to diet, medication and exercise, longer diabetes duration, obesity,  and  numbers and severity complications have been related with lower HRQOL.
Conclusion: According to study, HRQOL has been related with many various parameters. HRQOL in patients with diabetes can be improved by certain medical interventions and by educational and counseling interventions design with multidimensional perspective. Turk Jem 2007; 11: 81-8
Key words: Quality of life, diabetes mellitus, diabetic complications 

Özet
Amaç:
Diyabetin (Sağlikla ilgili yaşam kalitesi) yaşam kalitesi üzerine etkisi bir çok ülkede farklı bakış açıları ve değişik  metodlar kullanarak yapılmış çalışmalar ile araştırılmış ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda diyabetin yaşam kalitesi üzerine etkisini farklı açılardan bakarak daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçladık. Bu çalışma SF-36 anketi kullanılarak diyabetik komplikasyonların, metabolik kontrolün ve obezitenin yaşam kalitesi üzerine etkisini  incelemeyi amaçlayan Türkiye’ de yapılmış ilk çalışmalardandır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız  polikliniklerimize başvuran 193’ü kadın 151’i erkek toplam 344 diyabetik hastada yapıldı. Yaş, cinsiyet, diyabet süresi, gelir düzeyi ile boy, kilo, bel ve kalça çevresi ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi antropometrik parametreler kaydedildi. Diyabetik komplikasyonlar olan Retinopati (RP), Nefropati (NEPH), Nöropati (NEURO), Gastroparezi (GASTRO), Kardiyak hastalık (CARD) ve diabetik ayak komplikasyonları (EXTR) bir skala ile derecelendirildi. 
Bulgular: Diyabetik komplikasyonlar, HbA1C ve BMI’in  yaşam kalitesini belirleyen bağımsız değişkenler olduğu saptandı. Değişkenlerin yaşam kalitesine etkisi  stepwise multiple regresyon analizi ile incelendi. Bu kapsamlı araştırmanın sonucunda düşük eğitim düzeyi ve gelir, ileri yaş, kadın cinsiyeti, metabolik kontrol, diyet ve ilaç uyumu, uzun diyabet süresi, obezite ile komplikasyonların sayısının  ve derecelerinin artması düşük yaşam kalitesi skoru ile ilişkili bulundu. 
Sonuç: Sonuç olarak yaşam kalitesi pek çok farklı parametreden etkilenmektedir. Diyabetik hastalarda yaşam kalitesi ancak çok boyutlu bakış açılarından konuya eğilen, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içinde barındıran farklı medikal yöntemleri içeren yeni bakış açıları ile iyileştirilebilecektir. 
Turk Jem 2007; 11: 81-8
Anahtar kelimeler: Yaşam kalitesi,  diabetes mellitus, diyabetik komplikasyonlar

ÖZET

Abstract
Objective:
The effects of diabetes on Health Related Quality of Life (HRQOL) have been investigated with different designed studies which  aimed to clarify this subject from different perspectives and some of the results of these studies from different countries were controversial. We have designed our study to investigate the HRQOL in patients with diabetes about different perspectives with more comprehensive approach. This study is the first one from Turkey which has aimed to investigate the effects of diabetic complications, metabolic control and obesity on HRQOL with SF-36 questionnaire.
Material and Methods: We enrolled 193 women, 151 men, total 344 patients with diabetes mellitus admitted to our outpatient clinics in to the study. Ages, gender, diabetes duration (DD), salary, anthropometric measurements including height, weight, waist and hip circumferences and Body Mass Index (BMI) have been recorded. Diabetic complications including retinopathy (RP), nephropathy (NEPH), neuropathy (NEURO), gastroparesis (GASTRO), cardiac disease (CARD) and diabetic foot complications (EXTR) have been rated on a scale.
Results: Diabetic complications, HbA1c and BMI have been determined as independent variables that affect the HRQOL. The effect of these variables on HRQOL have been investigated with stepwise multiple regression analysis. In this comprehensive research, less education, lower income, older age, being female, metabolic control, non adherence to diet, medication and exercise, longer diabetes duration, obesity,  and  numbers and severity complications have been related with lower HRQOL.
Conclusion: According to study, HRQOL has been related with many various parameters. HRQOL in patients with diabetes can be improved by certain medical interventions and by educational and counseling interventions design with multidimensional perspective. Turk Jem 2007; 11: 81-8
Key words: Quality of life, diabetes mellitus, diabetic complications 

Özet
Amaç:
Diyabetin (Sağlikla ilgili yaşam kalitesi) yaşam kalitesi üzerine etkisi bir çok ülkede farklı bakış açıları ve değişik  metodlar kullanarak yapılmış çalışmalar ile araştırılmış ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda diyabetin yaşam kalitesi üzerine etkisini farklı açılardan bakarak daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçladık. Bu çalışma SF-36 anketi kullanılarak diyabetik komplikasyonların, metabolik kontrolün ve obezitenin yaşam kalitesi üzerine etkisini  incelemeyi amaçlayan Türkiye’ de yapılmış ilk çalışmalardandır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız  polikliniklerimize başvuran 193’ü kadın 151’i erkek toplam 344 diyabetik hastada yapıldı. Yaş, cinsiyet, diyabet süresi, gelir düzeyi ile boy, kilo, bel ve kalça çevresi ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi antropometrik parametreler kaydedildi. Diyabetik komplikasyonlar olan Retinopati (RP), Nefropati (NEPH), Nöropati (NEURO), Gastroparezi (GASTRO), Kardiyak hastalık (CARD) ve diabetik ayak komplikasyonları (EXTR) bir skala ile derecelendirildi. 
Bulgular: Diyabetik komplikasyonlar, HbA1C ve BMI’in  yaşam kalitesini belirleyen bağımsız değişkenler olduğu saptandı. Değişkenlerin yaşam kalitesine etkisi  stepwise multiple regresyon analizi ile incelendi. Bu kapsamlı araştırmanın sonucunda düşük eğitim düzeyi ve gelir, ileri yaş, kadın cinsiyeti, metabolik kontrol, diyet ve ilaç uyumu, uzun diyabet süresi, obezite ile komplikasyonların sayısının  ve derecelerinin artması düşük yaşam kalitesi skoru ile ilişkili bulundu. 
Sonuç: Sonuç olarak yaşam kalitesi pek çok farklı parametreden etkilenmektedir. Diyabetik hastalarda yaşam kalitesi ancak çok boyutlu bakış açılarından konuya eğilen, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içinde barındıran farklı medikal yöntemleri içeren yeni bakış açıları ile iyileştirilebilecektir. 
Turk Jem 2007; 11: 81-8
Anahtar kelimeler: Yaşam kalitesi,  diabetes mellitus, diyabetik komplikasyonlar