REVIEW

Complications of Stump Healing Among Diabetic Population
Diyabetik Populasyonda Güdük Yarası Komplikasyonları
Received Date : 24 Jan 2018
Accepted Date : 26 Mar 2018
Doi: 10.25179/tjem.2018-59880 - Makale Dili: EN
Turk J Endocrinol Metab 2018;22:91-97
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT
Lower limb amputation is a major procedure performed in diabetic patients with multiple comorbidities. Almost 10% of the National Health Service budget is taken up by diabetes, with diabetes-related complications accounting for 80% of the costs. The process of wound healing is complex and involves regenerating the cellular organization and the tissue layers. Diabetics are five times more predisposed to wound infection than patients without diabetes mellitus. The amputated stump frequently becomes infected due to inadequate blood circulation, a weak immune system, and poorly controlled diabetes mellitus. Pain, stump edema, and osteomyelitis are significant complications associated with lower limb amputation wounds. A number of factors may substantiate the need for re-amputation, such as stump pain and/or phantom limb pain, delayed stump infection, the formation of symptomatic bone spurs, assessment of the skin flap designed to preserve stump length, and preparation of the stump for the prosthetic device. There are currently no reliable standards that can be referred to prior to leg amputation. The clinicians, therefore, have to rely on their judgment and investigatory parameters. The main purpose of this review is to discuss the difficulties of stump healing in the diabetic population.
ÖZET
Alt ekstremite ampütasyonu, eşlik eden birden fazla hastalığı olan diyabetik hastalarda yapılan önemli bir işlemdir. Ulusal sağlık hizmetleri) bütçesinin hemen hemen %10’u diyabet tarafından kullanılmakta olup, bu maliyetin %80’inden diyabete bağlı komplikasyonlar sorumludur. Yara iyileşmesi karmaşık bir süreçtir ve hücresel organizasyon ve doku tabakalarının yeniden oluşumunu kapsamaktadır. Diyabetik hastalar, diabetes mellitusu olmayan hastalara kıyasla yara enfeksiyonuna beş kat daha fazla yatkındır. Ampütasyon güdüğü ise, yetersiz kan dolaşımı, zayıf bir bağışıklık sistemi ve kontrol altına alınamamış diabetes mellitus nedeni ile sıklıkla enfekte olmaktadır. Ağrı, güdük ödemi ve osteomiyelit alt ekstremite ampütasyon yaraları ile ilişkili en önemli komplikasyonlardır. Güdük ağrısı ve/veya hayalet ekstremite ağrısı, geç güdük enfeksiyonu, semptomatik kemik mahmuzu oluşumu, güdük uzunluğunu korumak için tasarlanan deri flebinin değerlendirilmesi ve güdüğün protez için hazırlanması gibi faktörler yeniden ampütasyon yapılması için ihtiyaç yaratabilmektedir. Günümüzde, bacak ampütasyonu öncesi başvurulacak güvenilir standartlar bulunmamaktadır. Bu nedenle klinisyenler, kendi yargılarına ve incelenen parametrelere güvenmek durumundadır. Bu çalışmada, diyabetik populasyonda güdük yarası iyileşmesinin komplikasyonlarının tartışılması amaçlanmıştır.