ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
REVIEW

Complications and Management of Primary Hyperparathyroidism During Pregnancy - Review
Complications and Management of Primary Hyperparathyroidism During Pregnancy - Review
Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Abstract
Calcium metabolism undergoes physiologic alterations in normal pregnancy, which can potentially lead to confusion and difficulty in the diagnosis of primary hyperparathyroidism occurring during gestation. This does not mitigate the fact that primary hyperparathyroidism can lead to increased morbidity for the mother and fetus, including the life-threatening complication of acute pancreatitis. A high level of suspicion should be maintained if hypercalcemia is detected, and management should be carefully individualized to minimize maternal and fetal complications. Surgery in the second trimester appears to be a safe and viable form of definitive therapy. A team effort from clinicians of different disciplines is the best approach. In this review, we summarize the occurrence, manifestations, and possible treatment options of primary hyperparathyroidism and resultant hypercalcemia during pregnancy by presenting a brief illustrative clinical case and searching the relevant medical literature from 1966 to the present. Turk Jem 2008; 12: 75-9
Key words: Primary hyperparathyroidism, pregnancy, hypercalcemia, pancreatitis

Özet
Normal gebelik sırasında kalsiyum metabolizması fizyolojik değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler gebelikte oluşan primer hiperparatiroidizm tanısını zorlaştırmaktadır. Gebelikte görülen primer hiperparatiroidizm, hayati tehlike içeren akut pankreatit komplikasyonu dahil, hem anne hem de fetus için morbidite artışına neden olmaktadır. Gebelik sırasında hiperkalsemi belirlendiği takdirde çok dikkatli olunmalıdır ve tedavi her hastaya özel olarak maternal ve fetal komplikasyonları azaltmaya yönelik olarak planlanmalıdır. İkinci trimester sırasında cerrahi güvenli ve etkili tedavi yaklaşımıdır. Farklı disiplinlerden hekimlerin oluşturduğu bir ekip ile hastaya yaklaşım belirlenmelidir. Bu derlemede, temsili bir vaka kısaca sunularak ve 1966’dan bu yana ilgili tıp literatürü taranarak, gebelik sırasında primer hiperparatiroidizm ve bağlı olarak görülen hiperkalseminin sıklığı, belirtileri, ve muhtemel tedavi seçenekleri özetlenmiştir. Turk Jem 2008; 12: 75-9
Anahtar kelimeler: Primer hiperparatirodizm, gebelik, hiperkalsemi, pankreati

ÖZET

Abstract
Calcium metabolism undergoes physiologic alterations in normal pregnancy, which can potentially lead to confusion and difficulty in the diagnosis of primary hyperparathyroidism occurring during gestation. This does not mitigate the fact that primary hyperparathyroidism can lead to increased morbidity for the mother and fetus, including the life-threatening complication of acute pancreatitis. A high level of suspicion should be maintained if hypercalcemia is detected, and management should be carefully individualized to minimize maternal and fetal complications. Surgery in the second trimester appears to be a safe and viable form of definitive therapy. A team effort from clinicians of different disciplines is the best approach. In this review, we summarize the occurrence, manifestations, and possible treatment options of primary hyperparathyroidism and resultant hypercalcemia during pregnancy by presenting a brief illustrative clinical case and searching the relevant medical literature from 1966 to the present. Turk Jem 2008; 12: 75-9
Key words: Primary hyperparathyroidism, pregnancy, hypercalcemia, pancreatitis

Özet
Normal gebelik sırasında kalsiyum metabolizması fizyolojik değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler gebelikte oluşan primer hiperparatiroidizm tanısını zorlaştırmaktadır. Gebelikte görülen primer hiperparatiroidizm, hayati tehlike içeren akut pankreatit komplikasyonu dahil, hem anne hem de fetus için morbidite artışına neden olmaktadır. Gebelik sırasında hiperkalsemi belirlendiği takdirde çok dikkatli olunmalıdır ve tedavi her hastaya özel olarak maternal ve fetal komplikasyonları azaltmaya yönelik olarak planlanmalıdır. İkinci trimester sırasında cerrahi güvenli ve etkili tedavi yaklaşımıdır. Farklı disiplinlerden hekimlerin oluşturduğu bir ekip ile hastaya yaklaşım belirlenmelidir. Bu derlemede, temsili bir vaka kısaca sunularak ve 1966’dan bu yana ilgili tıp literatürü taranarak, gebelik sırasında primer hiperparatiroidizm ve bağlı olarak görülen hiperkalseminin sıklığı, belirtileri, ve muhtemel tedavi seçenekleri özetlenmiştir. Turk Jem 2008; 12: 75-9
Anahtar kelimeler: Primer hiperparatirodizm, gebelik, hiperkalsemi, pankreati