ISSN: 1301-2193 E-ISSN: 1308-9846
  • Turkish Journal of
    Endocrinology and Metabolism
ORIGINAL ARTICLE

Comparison of Electrochemiluminescence and Enzyme Immunoassay Methods for the Measurement of Salivary Cortisol
Tükrük Kortizolü Ölçümünde Elektrokemilüminesan ve Enzimimmünoassay Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Received Date : 14 Apr 2014
Accepted Date : 26 Aug 2014
Doi: 10.4274/tjem.2556 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: The aim of the study was to compare electrochemiluminescence (ECL) and enzyme immunoassay (EI) methods for the measurement of salivary cortisol (SC).
Material and Method: SC levels in 20 healthy subjects were measured by two different methods (EI and ECL).
Results: The results obtained from EI and ECL methods were found to be significantly correlated.
Discussion: Measuring SC by ECL method is faster and easier than EI in routine practice. Therefore, SC measured by ECL rather than EI may be used as a marker of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis function.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı tükürük kortizolü (TK) ölçümünde kullanılan elektrokemilüminesan (EKL) ve enzimimmünoassay (Eİ) yöntemlerini birbirleriyle karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Sağlıklı 20 gönüllüden elde edilen tükürük örneklerinden iki farklı yöntemle (EKL ve Eİ) tükürük kortizolü ölçümü yapıldı.
Bulgular: EKL ve Eİ yöntemleri birbiriyle anlamlı şekilde korele bulundu.
Tartışma: Rutin pratik uygulamada tükürük kortizolünün EKL yöntemiyle ölçülmesi hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu yöntemle ölçülen sonuçlar Eİ yöntemiyle iyi korele bulunmuştur. Bu sebeple EKL yöntemi ile tükürük kortizolü ölçümü, hipotalamus-hipofiz-adrenal (HHA) aks fonksiyonlarının ölçümünde Eİ yerine kullanılabilecek bir yöntemdir.