ORIGINAL ARTICLE

Comparison of Different Vitamin D Replacement Modalities in Vitamin D-Deficient Patients
D Vitamini Replasman Tedavisinde Uygulanan Modalitelerin Karşılaştırılması
Received Date : 18 Apr 2015
Accepted Date : 13 Nov 2015
Doi: 10.4274/tjem.3128 - Makale Dili: EN
Bu makale, CC BY-NC-SA altında lisanslanmış açık erişim bir makaledir.
ABSTRACT

Purpose: There is no globally accepted treatment protocol for vitamin D deficiency. Here, we aimed to compare the efficacy of 3 different replacement modalities in vitamin D-deficient patients. Cross-sectional retrospective study.
Material and Method: The study was conducted in the endocrine outpatient clinic at Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital between March 2013 and July 2013. A total of 223 vitamin D-deficient patients aged 18-80 years were given replacement therapy. One hundred twenty five patients who met the inclusion criteria were included in the study. The patients were divided into three groups according to the modality of the treatment they received. The subjects of group 1 were given 300.000 IU vitamin D once orally, those of group 2 50.000 IU per week for six weeks and the patients in group 3 received 50.000 IU per week for eight weeks. Biochemical tests were performed before and after replacement therapy in all subjects and the results were recorded.
Results: The success of replacement therapy was defined as achieving a level of 25(OH)D of more than 20 ng/mL. The rate of treatment success was 97% in group 1, 95.3% in group 2, and 83% in group 3. There was no statistically significant difference in treatment success between the groups (p>0.05).
Discussion: Replacing vitamin D with a total of 300.000 IU at once or weekly split doses of 50.000 IU for 8 weeks, as recommended in the guidelines, has the same treatment success. Treatment with 300.000 IU vitamin D at once can be an alternative replacement modality in patients with poor compliance.

ÖZET

Amaç: Vitamin D yapı olarak hormonlara benzer ve deride üretilir. İskelet sistemi sağlığı için gereklidir ve eksikliği birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Serum 25(OH)D düzeyi vücut D vitamini durumunu gösterir ve 20 ng/ml’nin altındaki değerler eksiklik olarak kabul edilir. Ülkemizde, 300.000 IU ve 50.000 IU D vitamini içeren 2 farklı preparat bulunur. Kılavuzlar replasman tedavisinde genellikle haftada 50.000 IU D vitamininin 8 haftalık kullanımını önerse de replasman tedavisinde kabul edilen genel bir tedavi yoktur ve uygulanan tedavilerin etkinliği farklıdır. Replasman günlük, haftalık ya da aylık verilebilir. Çalışmamızda, vitamin D eksikliği olan hastalara 3 farklı replasman tedavisi verdik ve etkinliklerini karşılaştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tiroid hastalıkları polikliniğine Mart 2013 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında gelen ve vitamin D eksikliği saptanan hastalar alındı. Bu prospektif çalışmada, yaşları 18-80 arasındaki toplam 223 hastaya replasman tedavisi verildi fakat 125 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı ve her grup farklı replasman tedavisi aldı. Grup 1 300.000 IU D vitaminini bir kez oral aldı, grup 2 haftalık 50.000 IU D vitaminini 6 hafta süreyle oral aldı ve grup 3 haftalık 50.000 IU D vitaminini 8 hafta oral olarak kullandı. Replasman öncesi ve sonrası biyokimya testleri yapıldı ve sonuçlar kaydedildi. İstatistiksel analiz için SPSS 17 programı kullanıldı.
Bulgular: Serum 25(OH)D düzeyinin 20 ng/ml nin üzerinde olması yeterli sayıldığından replasman sonrası bu düzeyi geçenlerde tedavi başarılı sayıldı. Buna göre, grup 1’de başarı oranı %97, grup 2’de %95.3 ve grup 3’te %83 olarak saptandı. Gruplar arasında tedavi başarısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Her 3 replasman tedavisi de 25(OH)D düzeyini anlamlı olarak artırdı (p<0,05).
Tartışma: Replasman tedavisinde kılavuzların önerdiği haftalık 50.000 IU D vitamininin 8 haftalık kullanımı ile tek seferde 300.000 IU D vitamininin kullanımı aynı etkiye sahiptir. Tedaviye uyumun düşük olduğu hastalarda 300.000 IU D vitamininin bir kez verilmesi alternatif bir replasman tedavisi olabilir ve bu tedavi 3 aylık dönemlerle tekrarlanabilir.